Hvordan kan rørleggere, maskinentreprenører og anleggsgartnere jobbe sammen for å løse fremtidens vannutfordringer? Synes du dette høres spennende ut, kan du nå søke på det nye studiet «Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs». 

Tekst: Bjørnhild Fjeld
Illustrasjon: David Keeping

– I dag sløser vi enormt med våre vannressurser. Vi MÅ bli flinkere og smartere til å ta vare på og gjenbruke vannet vårt. Vann fra nedbørperiodene og gjenbruk av vann fra husholdningene, næringslivet og offentlig sektor, representerer en ressurs som per i dag i liten grad er utnyttet. Og kunnskapen om hvordan vi skal få til dette sammen, har Norges grønne fagskole – Vea stått i bresjen for, sier Grethe Bøhn Busterud, markedsansvarlig ved Vea.

Flere yrkesgrupper sammen

Det nye fagskolestudiet retter seg mot tre ulike yrkesgrupper som alle jobber med vann: Rørleggere, maskinentreprenører og anleggsgartnere. Målet er at de i fremtiden skal samarbeide fra planlegging til utførelse av sirkulær vannhåndtering.

– Studiet gir kunnskap om hvordan man kan håndtere vannressursene sirkulærøkonomisk. Dette innebærer å gjenbruke og utnytte vannet på en bedre måte enn i dag, noe som vil bli etterspurt i økende grad av miljøbevisste forbrukere fremover, sier Busterud.

Hun sier videre at dagens tilvekst av ingeniører og fagutdannede innen vann- og miljøteknikk er for lav, og det må utdannes og rekrutteres flere medarbeidere i årene framover for å kunne ta tak i etterslepet.

LES OGSÅ: Sjekk luftkvaliteten der du jobber

Utviklet av bransjen

Det er Norges grønne fagskole – Vea, MEF (Maskinentreprenørenes Forbund), Rørentreprenørene Norge og Naml (Norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører) som sammen har utviklet studiet. I tillegg har de fått god støtte fra EBA (Entreprenørforeningen bygg og anlegg) og Nordisk Håndverksforum.

Tor Jørgen Askim (NAML), Harry Bjerkeng (Nordisk Håndverksforum), Oddgeir Tobiassen (Rørentreprenørene Norge), Finn Bangsrud (MEF), Anne Hagen Bakken (Norges grønne fagskole – Vea) og Finn Andersen (MEF) har jobbet med utviklingen av fagskole utdanningen «Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs”.

– Dette er et studium som bransjene selv har vært med på å utvikle og som det er et stort behov for. Det handler om å tilegne seg en kompetanse som gir deg konkurransefortrinn og som bidrar til bedre utnyttelse av vann i alle sektorer, sier Veas markedsansvarlige.

Studiet starter opp i september i år, og kan tas på deltid over 1 år (september til april). Undervisningen er i hovedsak nettbasert, i tillegg til at det er 7 fysiske samlinger á 3 dager.

Mer informasjon om studiet finner du på denne nettsiden.