I ALLES INTERESSE: Norsk Vann er den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen. De jobber med å bidra til rent vann og en bærekraftig utvikling av vannbransjen. Overvannshåndtering står også høyt på agendaen. (Foto: Pexels)

Ragnhild Aalstad (57) er ny direktør for Norsk Vann. Hun tiltrer etter planen ved påsketider.

Aalstad tar over rollen som direktør i Norsk Vann etter Thomas Breen, som i sommer ga styret i interesseorganisasjonen signal om at han ønsket seg tilbake i politikken. Han valgte da å si opp stillingen med fratredelse i mai 2023.

-Vi tror Ragnhild kommer til å bli en bra leder for Norsk Vann. Hun har solid ledererfaring, er svært engasjert, nysgjerrig og nytenkende, og har dermed gode forutsetninger for å utvikle Norsk Vann videre, sier styreleder Anna Maria Aursund.

Det var 20 søkere til direktørstillingen og 7 av disse ble invitert til førstegangsintervju.

NY VANNDIREKTØR: Ragnhild Aalstad er ny direktør for Norsk Vann etter Thomas Brenn. Aalstad tiltrer ved påsketider.

Rent vann og overvann

Norsk Vann er den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen. Organisasjonen skal bidra til rent vann og en bærekraftig utvikling av bransjen gjennom å sikre gode rammebetingelser, kompetanseutvikling og samhandling. Norsk Vann eies av norske kommuner, kommunalt eide selskaper, kommunenes driftsassistanser og noen private samvirkevannverk. Organisasjonen representerer 324 kommuner med om lag 98 prosent av Norges innbyggere.

Norsk Vann har lenge bidratt under prosessen med å tilpasse regelverket om overvann og kommunale vanntjenester til dagens klima, urbanisering og boligpolitikk.

Forsvarsbygg og Statsbygg

Aalstad er i dag seksjonssjef i avdeling for Samordning og beredskap i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Hun har i tillegg omfattende lederfaring fra både Forsvarsbygg og Statsbygg.

Hun er utdannet cand. philol. med samfunnsgeografi, statsvitenskap og sosialantropologi fra Universitetet i Oslo, og har også en Master of Management fra Handelshøgskolen BI.

-Jeg gleder meg til å ta fatt på denne viktige jobben. Det blir både spennende og utfordrende, sier Aalstad i en pressemelding fra Norsk Vann. Hun peker på betydningen rent vann har for samfunnet vårt, og samtidig alle utfordringene knyttet blant annet til investeringene som må til for å sikre gode, trygge og bærekraftige tjenester.

Norsk Vann er lokalisert på Hamar med 17 tilsatte, og med et mindre Oslo-kontor med 4 tilsatte. Aalstad bor i dag i Oslo, men har allerede lagt planer for å flytte hjem igjen til Hamar-regionen. I høst fikk hun nemlig konsesjon på kjøp av Opstad gård i Hamar kommune, som er like i nærheten av familiegården Aalstad i Vang.