Om stillingen

Vi har for tiden ledig en stilling som Anleggsgartner ved  Eiendomsavdelingens Parkseksjon.

UiOs parker dekker ca. 470 dekar og er i hovedsak lokalisert på Blindern, Gaustad og i Sentrum. Parkene brukes daglig av ca. 35 000 studenter og ansatte, og driftes og vedlikeholdes av Parkseksjonen. Vårt motto er Inspirere til kunnskap og målet er at parkene skal framstå frodige, velstelte og være brukervennlige. Samtidig vektlegges en moderne, miljøvennlig og kostnadseffektiv drift. Parkseksjonen deltar i utviklingsprosjekter og arbeider for å sikre bærekraftig drift i årene som kommer. Seksjonen har 11 fast ansatte.

Som anleggsgartner ved Parkseksjonen i Drifts- og vedlikeholdsavdelingen, vil du ivareta viktige drifts- og vedlikeholdsoppgaver samt delta i variert parkdrift. Arbeidet er mangfoldig, med interessante og utfordrende oppgaver i et godt fagmiljø. Parkseksjonen har en moderne og godt utrustet maskinpark.

Arbeidsoppgaver

 • Anleggsgartnerjobber – grå vedlikeholdsoppgaver som resetting av gatestein, kantstein, skifer mm
 • Varierte drifts- og skjøtselsoppgaver innen parkdrift.
 • Mindre rehabiliteringsprosjekter med maskinbruk er aktuelt for søkere med erfaring og nødvendige sertifikater
 • Inngå i seksjonens snø- og strøberedskapsvakt i helger og på helligdager
 • Andre driftsrelaterte oppgaver må påregnes

Kvalifikasjonskrav 

 • Fagbrev som anleggsgartner eller tilsvarende
 • Kompetanse og interesse for miljøvennlig parkdrift
 • Det kreves god IT- kompetanse og erfaring med bruk av digitale verktøy
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk kreves
 • Det kreves førerkort kl. B
 • Kompetanse og interesse for bruk av digitale verktøy i parkdriften
 • Maskinførerbevis M4. Hvis man ikke har dette må man forplikte seg til å gjennomføre opplæring betalt av UiO ved oppstart

Personlige egenskaper

Vi søker deg med stor motivasjon for anleggsgartnerfaget. Som person er du arbeidsvillig og ansvarsbevisst. Din arbeidsform preges av praktiske tilnærminger og av å være løsningsorientert. Du bidrar til et godt arbeidsmiljø og liker å jobbe sammen med andre, samtidig som du evner å jobbe selvstendig. Stillingen krever at du har normalt god helse til å gjennomføre arbeidsoppgavene. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Interessante og spennende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • Stillingen lønnes som driftstekniker (sko 1136) i lønnspenn kr. 415 100,-  til  456 900,-  avhengig av kompetanse og erfaring
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Rett kopierte vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Seksjonssjef Parkseksjonen Jorun Hovind, mobil 957 20 862

Søknadsfrist: 13 juni

SØK STILLINGEN HER

 

Om arbeidsgiveren

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingener ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475.000 m2 egne og 119.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer som heter Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo , ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ble vedtatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse. UiO er tilsluttet strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 240 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab