Tema for denne utgaven er lekeplasser og har inspirasjonshistorier fra lekeplasser over hele verden.
Vi skriver selvfølgelig om aktuelle saker, spennende produkter og nyheter i grønn sektor.