Forfatter: Daniel Westre

Sykemelding etter e-konsultasjon

I dag må personer med behov for sykemelding ha en personlig, fysisk undersøkelse hos legen. Nå foreslår regjeringen å åpne for å skrive sykmelding basert på elektronisk konsultasjon.

Les mer

7 steg til bie-vennlige hager

En stor del av  all maten vi spiser, kommer fra planter som er pollinert av bier. Hele 80 prosent av avlinger og ville blomster avhengige av de pollinerende insektene. I Norge er 30 prosent av villbiene og 20 prosent av sommerfuglene truet.

Les mer

SOA Senter for Opplæring i Anleggsgartnerfaget
Bli lærebedrift! – Klikk her