Forfatter: Øyvind Hammer

Grønne miljøer gjør oss mindre stresset

– Natur og hage betyr mye for oss mennesker, men om lag 80 prosent av oss bor i byer eller tettsteder. Jo flere grøntområder vi har innen en radius på 300 meter, dess bedre er det for helsa, sier Ingunn Sigstad Moen, lærer på Norges grønne
fagskole – Vea.

Les mer

SOA Senter for Opplæring i Anleggsgartnerfaget
Bli lærebedrift! – Klikk her