Nellemann Machinery as

Din totalleverandør av maskiner til
landbruk, vei, park og anlegg


Kjeller Vest 6, 2007 Kjeller
Telefon: 64 83 25 00
www.nellemannmachinery.com

Tyrolit Diamantverktøy Norge

En tradisjon av perfeksjon!


Rosenborgvn. 9, 1630 Gamle Fredrikstad
Telefon: 975 47 990
Mandag – fredag 07:30 – 16:00
ordrebygg-no@tyrolit.com
www.tyrolitdiamant.no

PRODUKTER TIL UTEMILJØET


WELAND UTEMILJØ tilbyr et bredt sortiment av produkter til utemiljø, som bl.a. sykkelskur, låsbare sykkelhus/ sykkelhotell, sykkelstativ ute, sparkesykkelstativ, leskur, avfallshus/ miljøhus osv.

NÅR KVALITET ER VIKTIG!


Svennerudveien 34, 2016 Frogner
Telefon: 46 93 91 00
utemiljo@weland.no
www.welandutemiljo.no

Danfo AS

Bedre offentlige toaletter
Danfo leverer moderne toalettbygninger av høy kvalitet for alle typer offentlige miljøer. Våre toaletter er meget fleksible når det gjelder størrelse og design, slik at de kan tilpasses nær sagt alle behov og ønsker. Vi tilbyr også en totaltjeneste hvor alt av drift og vedlikehold er inkludert.


post@danfo.no
Telefon: 69 97 18 50
www.danfo.no

I Wavin lager vi løsninger som dekker menneskers basale behov. Våre produkter utfyller en helt sentral funksjon i de flestes hverdag – dog uten at de vet det!
Wavins produkter sitter nemlig gjemt bak vegger, under gulv, veier, parkeringsanlegg og i landbruksarealer. For oss er det ingen skam å leve i en skjult tilværelse, for det betyr at de solide og sikre rørsystmene og VVS installasjonene vi leverer, virker som de skal.
Wavin gir effektive løsninger for grunnleggende behov i dagliglivet: trygg distribusjon av drikkevann, bærekraftig forvaltning av regnvann og spillvann, energieffektiv oppvarming og kjøling av bygninger.
Vår visjon er å bygge bærekraftig og miljøvennlige omgivelser.

Kontaktinfo:
Åpningstider 8-16
Kundeservice 63 85 20 30
Hovednummer 63 85 20 20
ordre.no@wavin.com
Hovedkontor:
Karihaugveien 89, 1086 OSLO