Kostnadene for drift av anleggsmaskiner økte med 5,1 prosent det siste året, melder Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Tekst: Eva Holte
Foto: Maskinentrepren
ørenes Forbund

Økt rente, høyere dieselpriser og økt pris på deler, er hovedårsaken til at driftskostnadene for anleggsmaskiner øker. 

Fra oktober 2020 til oktober 2021 gikk driftskostnaden for anleggsmaskiner opp med 5,1 prosent. Den siste måneden steg kostnadene med 1,6%. 

Siden årsskiftet har kostnadene økt med 3,4 prosent.