Innsatte kan få tilbud om et anleggsgartnerkurs i regi av NAV.

Tekst: Eva Alnes Holte

Foto: Prisonmade

Arbeid adler mannen, heter det. Alle innsatte i norske fengsler har arbeidsplikt. For enkelte betyr det et nytt liv når de løslates.

«Lise» er et godt eksempel på at livet med litt hjelp kan ta en helt ny vending. Hun hadde en lang kriminell karriere bak seg da hun til slutt havnet i fengsel. Selvtilliten var på bunn.

Anleggsgartnerkurs

Så fikk hun tilbud om et anleggsgartnerkurs i regi av NAV. Det viste seg at «Lise» hadde talent for steinsliping. Hun lagde de fineste ting av stein bare ved hjelp av en vinkelsliper.  «Lise» ble motivert til å fullføre videregående skole. Når hun var ferdig med å sone fengselsstraffen, ventet fast jobb i et steinsliperi.

Ingen statistikk

Kriminalomsorgen har ingen statistikk eller oversikt over hvor mange som går ut i jobb når de løslates fra fengsel.

– Uansett kan arbeidstreningen i fengslene være en viktig forberedelse til livet etter løslatelse, og til å motivere den domfelte til å velge et kriminalitetsfritt liv utenfor fengselet, sier Atle Syvertsen, seniorrådgiver i Kriminaldirektoratet.  Han forteller at de innsatte også har mulighet til å delta i ulike former for utdanning og kvalifiserende yrkesopplæring mens de gjennomfører en fengselsstraff. Tilbudene om utdanning og opplæring i fengsel varierer fra fengsel til fengsel, avhengig av blant annet fengselets størrelse.

Alle innsatte i norske fengsler har arbeidsplikt.

Arbeidstrening i fengslene kan være en viktig forberedelse til livet etter løslatelse.

Problemet «Lars»

En annen solskinnsfortelling fra Prisonmade handler om «Lars» som hadde en lang historie med barnevern og rus. Han kom til Åna fengsel med negative og destruktive tanker. Noe motvillig og ikke særlig engasjert fikk han arbeid på et gårdsbruk i distriktet.

Engasjementet våknet da han ble tilbudt maskinførerkurs. Det viste seg at «Lars» hadde lese- og skrivevansker som kunne gjøre det vanskelig å bestå teoridelen. Men han bestod med glans og det viste seg at han talent for å kjøre store maskiner. Lars ble mentor for andre innsatte. Etter endt soning fikk han fast arbeid som maskinfører hos en entreprenør.

Tukthus og tvangsarbeid

Mens man i dag tar hensyn til individuelle ferdigheter og behov, bar tidligere tiders arbeidstrening først og fremst preg av straffarbeid. Tukthus var forbedringsanstalter der løsgjengere og tiggere, etter hvert også straffedømte, skulle forbedre seg gjennom hardt og monotont arbeid.

Tvangsarbeid ble først forlatt som system i 1970.

Fagbrev og praksisattester

Fengslene har forskjellige produksjonsverksteder innen tre, metall, tekstil, keramikk og håndverk. Andre aktiviteter er kjøkken- og servicetjenester som for eksempel vaskeri, renhold, eller utvendig og innvendig vedlikeholdsoppgaver. I verkstedene er det ansatt personer med både relevant yrkesfagkompetanse og praktisk pedagogisk utdannelse. Disse jobber i et nært samarbeid med den videregående skolen og gir innsatte opplæring som kan føre til praksisattester, kompetansebevis og fagbrev.

Fra stryk til 5

Verkstedene fungerer ofte som lærebedrift slik at innsatte kan gå opp til fagprøve i soningstiden. Målet er å gi individuell og tilpasset opplæring som gir økte kvalifikasjoner for å delta i arbeidslivet etter endt straffegjennomføring.

Fire-fem innsatte om gangen får opplæring i de forskjellige verkstedgruppene. – De har kanskje stryk eller en to-er fra faget fra før og så går de ut med en firer eller femmer. Klart det gjør noe for mestringsfølelsen og selvtilliten, sier Torbjørn Rodal, skoleleder i Ullersmo fengsel på Romerike.

Etter soning

Han sier de prøver å følge opp de innsatte etter soning:

– Noen arbeidsgivere er skeptiske til å ansette dem, andre sier de vil gi det et forsøk. 

Rodal har forståelse for at flere vegrer seg: – Utfordringene for de innsatte har ofte vært rusrelaterte. Dette forsvinner ikke når de løslates, selv om det kan gå veldig bra for noen.

Slik det gjorde for «Lise» som i dag er arbeidsleder ved steinsliperiet.