Vea-lærer Magnus Nyheim sier han er er overrasket over at overvannsdisponering og naturbaserte løsninger «fremdeles» blir sett på som noe nytt. (Foto: Dorte Finstad / Norges grønne fagskole – Vea).

– Vi må begynne å se muligheter fremfor problemer knyttet til overvann, sier Vea-faglærer Magnus Nyheim

«Anleggsgartnere, rørleggere og maskinentreprenører er de som i størst mulig grad kan påvirke og tilrettelegge for sirkulærbruk av vann» Magnus Nyheim, faglærer ved Norges grønne fagskole – Vea

Tekst: Eva Alnes Holte
Foto: Dorte Finstad / Norges grønne fagskole – Vea

Nyheim er fagansvarlig for studiet Sirkulær disponering av vann -vann som ressurs.

– Her jobber vi med faglige gode og innovative løsninger for å utnytte alle former for vann, sier han. – Vi må slutte å sløse med forbruksvannet vårt og vi må begynne å se muligheter fremfor problemer knyttet til overvann.

Kan påvirke og tilrettelegge

Muligheter kan ifølge Magnus være disse: å gjenvinne energien fra varmtvann, fange opp og binde opp og rense forurensninger i overvann eller fange opp og bruke overvann til vanning, vasking og alt annet som ikke krever forbruksvannkvalitet.

– Dette er fokusområder som ikke har vært like fremtredende i Norge tidligere. Nå utgjør de imidlertid betydelige samfunnskostnader og byr på store utfordringer vi er nødt til å løse. Det er anleggsgartnere, rørleggere og maskinentreprenører som i størst mulig grad kan påvirke og tilrettelegge for sirkulærbruk av vann. Situasjonen i Oslo rundt vanntilgang denne våren er et eksempel på hvorfor dette er stadig mer relevant.

Større fokus rundt vann

Selv er Nyheim utdannet anleggsgartner og anleggsgartnertekniker i tillegg til å ha tatt fagskolepedagogikk. På Vea underviser han i grøntanleggslære med LOD , anleggsteknikk og sirkurlærdisponering av vann. Han underviser også innenfor faglig ledelse og faglig fordypning.

– De aller fleste av studentene våre er i jobb når de søker seg hit, enten som kommunalt ansatte i ulike etater eller som private aktører. Når det gjelder «vannfaget» er motivasjonen gjerne at de opplever at fokus rundt vann og disponering av vann er et tema som berører deres arbeidshverdag mer nå, enn tidligere.

Norges grønne fagskole – Vea har arrangert et stort seminar om sirkulærdisponering av vann. Hva var de mest opptatt av i den etterfølgende paneldebatten?

– I paneldebatten var man mest opptatt av to ting: Hvordan fungerer dette på vinteren og hvordan kan biokull brukes til blant annet å forbedre ulike egenskaper i et vekstmedium. Heldigvis fungerer naturbaserte overvannsløsninger også vinterstid, så sant man har et bevisst forhold til dette i forbindelse med drift og skjøtsel. Biokull har mange egenskaper som kan være positivt i utviklingen i rotsystemer og fremmer vekst i vegetasjonen. Ladet biokull lagrer næringsstoffer som frigjøres over tid, i tillegg lagres karbon over lang tid.

Nyheim sier han er overrasket over at overvannsdisponering og naturbaserte løsninger «fremdeles» blir sett på som noe nytt.
– Det har vært anlagt regnbed i over ti år i Norge. I mange tilfeller handler det om å gjeninnføre løsninger og funksjoner naturen «alltid» har drevet med. Men for all del, det er veldig bra at temaet nå er satt høyt opp på dagsorden.