Fire av ti bedrifter i byggenæringen sliter med å få tak i fagarbeidere, og anleggsgartnerbedrifter sliter mest. – I Oslo finnes det faktisk både skoleplasser og lærlingplasser, men det mangler elever og lærlinger, sier Merete Bellingmo i NAML

Tekst: Bjørnhild Fjeld
Foto: Tore Fjeld og BNL

I mars går fristen for å velge studieretning ut for landets 16-åringer. En medlemsundersøkelse utført av Byggenæringens Landsforening (BNL) viser at bedriftene trenger flere ungdom som velger bygg- og anleggsteknikk.

Daglig leder Merete Bellingmo i NAML

Merete Bellingmo som er daglig leder i bransjeorganisasjonen naml – norske anleggsgartnere miljø og landskap forteller at når det gjelder anleggsgartnerfaget er det aller vanskeligst i Osloområdet.

Bellingmo viser til at det er planlagt oppstart av en vg2 linje på Stovner videregående skole, men foreløpig er det ikke nok elever til at tilbudet kan starte.

LES OGSÅ: Ny anleggsgartnerutdanning i Oslo og Bergen

Lite kjent yrke

– Mitt inntrykk er at anleggsgartnerfaget er veldig lite kjent blant ungdom. Tall fra samme undersøkelse viser at bare 16 prosent som får tak i fagarbeidere innen dette faget, sier Bellingmo.

Byggenæringens Landsforening (BNL) har gjennomført den årlige medlemsundersøkelsen hvor det stilles spørsmål om blant annet kompetansebehov. Fire av ti bedrifter i undersøkelsen (43 prosent) svarer at de sliter med å få tak i fagarbeidere.

– Undersøkelsen bekrefter vårt inntrykk, og flere rapporter som peker på at mangelen på kvalifisert arbeidskraft er spesielt stor i byggenæringen, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

Selv om produksjonen har gått noe ned under pandemien, har byggenæringen i stor grad klart å holde hjulene i gang. Stengte grenser har synliggjort også hvor sårbar næringen er når det gjelder kompetanse.

– Det er, og det vil fortsatt være stor etterspørsel i mange år fremover etter fagarbeidere. Det er gode nyheter for landets 16-åringer som velger bygg- og anleggsteknikk, og betyr også at det er gode muligheter for unge voksne som kan se for seg en karriere i vår næring, sier Leegaard videre.

LES OGSÅ: Anleggsgartner og kokk går sammen om mattak

Vet ikke om mulighetene

Samfunnspolitisk direktør Jørgen Lergaard i BNL

Leegaard peker på at hele byggenæringen er helt avhengig av kompetent arbeidskraft.

– Det viser seg at mange ungdom har for lite kunnskap om mulighetene som ligger i vår næring, Byggenæringen har endret seg mye i de siste årene, og det er mange utviklingsmuligheter i faget, og også videre etter man har tatt et fag eller svennebrev, sier Leegaard. Han legger til at det skjer veldig mye spennende innen teknologi som 3D-modellering, VR, drone og robotteknologi og ikke minst big data som vil løfte næringen i årene fremover, og næringen er en viktig medspiller for å få ned klimautslippene.

– Et fag- eller svennebrev er og vil være etterspurt. Man kan også starte egen bedrift som mester, eller gå videre som ingeniør. De som kommer inn i næringen får gode muligheter til å ta ansvar og utvikle seg. Det finnes få kjedelige dager på jobb i denne næringen, avslutter Leegaard.