Hvis du bor i en by kan det å ha et grøntområde i nærheten gjøre at du bevarer mental fatning, ifølge to nye studier fra London og San Fransisco.

Tekst: Bjørnhild Fjeld
Foto: Tore Fjeld

55 prosent av verdens befolkning bor i byer, og i 2050 regner FN med at nærmere 70 prosent er byboere.

Trenger tilgang til natur

I Vaterlandsparken i Oslo møter du denne blide damen som kan fortelle deg om forskjellen på kjærlighet uten penger eller penger uten kjærlighet. Valget er ditt.

Samtidig finnes det mye forskning som viser at folk har behov for natur. Forskning.no viser til at studier for eksempel har vist at det å være i grønne omgivelser er koblet til mindre stress og depresjon, mer lykkefølelse, skjerpet oppmerksomhet og bedre helse.

Det er derfor gode grunner for å bevare grønne lunger også inne i bysentrum, selv om det tilsynelatende ikke lønner seg økonomisk å bruke verdifulle tomter til plen og blomster.

Forskningsgruppe ledet av Victoria Houlden fra Newcastle University har kartlagt den mentale helsen til over 25 000 personer som bor i London. Studien viser at tilfredshet med livet og følelse av lykke øker dersom personen har et stort grøntområde innen 300 meter fra hjemmet. Tendensen så ikke ut til å skyldes faktorer som sykdom, levestandard, økonomi eller sosial status.

Folk koser seg i denne svenske parken.

Analyserte twittermeldinger

Et annet forskerteam ledet av Aaron J. Schwartz fra amerikanske University of Vermont har brukt en lang liste over ord til å analysere det følelsesmessige innholdet i twittermeldinger som ble sendt ut i San Fransisco mellom 19. mai og 2. august i 2016.

Siden meldingene merkes med sendested, kunne Schwartz og co se om følelsene i meldingene var annerledes når personene var i en av byens parker, sammenlignet med før og etterpå.

Det viste seg altså at tweetene som ble sendt fra parken var vesentlig gladere enn meldingene før og etter. Ord som «vakkert» og «gøy» ble oftere brukt i parken, mens «nei» og «kan ikke» og var mindre i bruk. Den gode stemningen fra parken så ut til å holde seg i en time eller to etter besøket.

Norsk forsker er ikke overrasket

Geir Aamodt, professor ved Fakultet for landskap og samfunn ved NMBU, er ikke så overrasket over resultatene. Han mener det stemmer godt med kunnskapen vi har fra før, og det er kjent at grønne områder påvirker helsa.

Han advarer likevel mot å tro at grønne områder er en vidunderkur mot all sykdom, selv om de er viktige for et godt samfunn.

– Mange ting påvirker mental og somatisk helse. Grønne omgivelser er en liten del, sier Aamodt til Forskning.no.