Forurenset snø et miljøproblem

Hver vinter kjøres store mengder skitten snø bort fra veiene. Oslo og Trondheim samarbeider om å finne miljøvennlige løsninger for håndteringen av brøytesnø.