Franzefoss Pukk har i flere år jobbet for å få lov til å utvide pukkverket de har på Steinsskogen i Bærum. Dersom de får nei, får bransjen i Oslo-området dårligere tilgang til kortreist pukk, mener Mur- og betongbransjen i Norge.

Tekst: Bjørnhild Fjeld
Foto: Franzefoss/Byggutengrenser

Pukk og grus er materialer som mange tar for gitt, men som er helt avgjørende i de fleste utemiljø-prosjekter. Vi trenger det til bærelag under veier og bygninger, til betong og asfalt og mye mer.

Transport koster mye

Det er også de byggematerialene som det er aller viktigst at kan hentes i rimelig nærhet til byggeplassen. Rundt Oslo ligger det en håndfull pukkverk som forsyner det lokale markedet, men en del fraktes også til byen med bil eller båt over lengre avstander. Dersom avstanden er lenger enn 25 km blir transportkostnaden høyere enn vareprisen, ifølge plan- og eiendomssjef Gaute Markussen i Franzefoss AS.

Franzefoss har i over 50 år forsynt Asker, Bærum og Oslo vest med steinprodukter som singel, pukk og subus til vei og anlegg, fra sitt steinbrudd i Steinsskogen i Bærum. Problemet er at de bare har steinressurser igjen til å drive i 10-15 år til.

– I denne bransjen må vi tenke 50-100 år frem i tid, sier Markussen i et intervju med Asker og Bærums Budstikke.

Les også: Våren er høysesong for nabokrangler

Omringet av markagrensen

Prosessen med å få lov til å utvide steinbruddet har foregått siden 2013. Franzefoss disponerer i dag et område på 221 dekar som er regulert til steinbrudd. De ønsker en utvidelse på 170 dekar, eller tilsvarende rundt 56 fotballbaner. Problemet er at pukkverket er omringet av markagrensen. Naturvernforbundet i Bærum er sterkt imot utvidelsen.

– Utvidelse av Steinsskogen utfordrer markagrensen, men på sikt finnes det etter vår mening ingen alternativer. Den nye planen vil i liten grad berøre områder som aktivt brukes av turfolk, og den vil ikke komme i konflikt med skiløyper, sier Markussen.

Dårlig klimapolitikk

Bærum kommune har sagt seg positive til utvidelsen av steinbruddet, men Fylkesmannen vil sette foten ned. Dermed er det nå opp til Klima- og miljødepartementet å ta avgjørelsen.

Daglig leder Vetle Houg i bransjeorganisasjonen Byggutengrenser.

– Dersom Franzefoss ikke får utvide på Steinskogen vil driften trolig bli lagt ned. Det betyr helt enkelt at mer pukk må fraktes inn til Oslo-området med lenger transportvei. Det igjen gir økte utslipp. For Oslos kommunes ambisiøse klima-budsjett blir det en negativ effekt, mener Vetle Houg, daglig leder i Byggutengrenser som er bransjeorgan for mur- og betongbransjen i Norge.

Han påpeker at et pukkverk naturlig nok gir et sår i naturen, men dette er helt nødvendig for å få hentet ut en ressurs som samfunnet trenger. Alternativet til å hente steinproduktene i Bærum, er at lastebiler må kjøre for eksempel til Hamar og Hønefoss.

– Franzefoss har vist at de driver ansvarlig og langsiktig gjennom generasjoner. Hvis Klima- og miljødepartementet setter foten ned for utvidelse, er det de som oppviser korttenkthet for det klimaet og miljøet de er satt til å forvalte, sier Houg.