Klimaendringer med varmere vær og mer regn påvirker flomforholdene i Norge. I Utemiljø nr. 5 i år uttaler eksperter seg om hvordan man kan minske øde-leggelsene ved store regnskyll i boligområder og om hvorfor vann er blitt et hett tema i hele Europa.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utvidet i dag tidlig sitt varslet om flom på oransje nivå til deler av Viken øst for Oslofjorden. I går satt en bil fast i flom i en
togundergang p
å Lørenskog. 

Tekst: Eva Holte
Foto: Daniel Westre Hansen

Hold god avstand til elver og bekker med stor vannføring. Hold deg oppdatert om situasjonen på varsom.no  – nettsiden til NVE. 

Etter mye nedbør og flomvannføring i enkelte vassdrag, vil vannføringen nå synke, melder NVE. I elver hvor det tar tid før vannføringen synker under flomnivå, som blant annet Leira og Rakkestadelva, kan det i dag fortsatt være flom på gult og oransje nivå. 

Konsekvensene av helgens store regnbyger er lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver. En personbil satt i går fast i en undergang under en togundergang på Lørenskog. Familien på fire kom seg ikke ut av bilen og brannvesenet ble tilkalt og fikk ut barna
i f
ørste omgang.  

UTEMILJØ NR. 5 HADDE FLOM OG OVERVANNSPROBLEMATIKK SOM TEMA.  

Tunnelen gikk i bakke under togskinnene og vannet rakk høyt opp på bilen. På sosiale medier spør folk seg i området om hvorfor ikke kommunen har gjort noe med undergangen for mange år siden. Det er ikke første gang det har vært oversvømmelser i denne og andre underganger på Lørenskog.  

– Klimaendringene med varmere vær og mer regn påvirker imidlertid allerede flomforholdene i Norge. Det har vært et økende antall styrtregn de siste 30 årene, heter det på NVEs nettsider. 
NVE p
åpeker imidlertid at man ikke kan legge skylden på klimaendringene alene. 

– Men klimaendringene gir høyere temperatur, varm luft kan holde på mer vanndamp enn kald luft, og da øker sannsynligheten for mye regn og særlig intenst styrtregn. Dermed øker også sannsynligheten for styrtregnflommer. 

NVE understreker at alle kommuner må vite hvor det kan oppstå problemer og ha god beredskap hvis det kommer store flommer. – Det er viktig å varsle flommene i forkant og flomvarslingssystemene kan bli enda bedre, melder NVE.