Norges Birøkterlag får 50 kroner hver gang noen kjøper seg et smykke fra kolleksjonen «Redd en bie». Hittil har laget mottatt 650 000 kroner.

Tekst: Eva Holte
Foto: Roar Ree Kirkevol og Sigmund Espeland AS

Landets gullsmeder selger smykkene som lages av Sigmund Espeland AS på Årnes. De fikk ideen i 2018 da de leste at biebestanden var blitt mindre.

– Dette er gullpenger i dobbelt forstand, sier generalsekretær Camilla Larsen i Norges Birøkterlag. Hun forteller at de vil bruke pengene til å formidle viktig kunnskap om bier. Ikke minst vil de støtte bevaringsarbeidet av Norges nasjonalbie, den brune bien. Norges Birøkterlag vil også forske mer på den fryktede biesykdommen «åpen yngelråte».

Vibeke van der Laak hos smykkeprodusenten Sigmun Espeland sier hun er glad for at smykkene de lager kan bidra til å holde liv i biene som er så viktige for naturen.