For 30. gang deler Norske Anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører, NAML, ut prisen «Årets grønne park». Havstein kirkegård i Trondheim er utnevnt til vinner av prisen for 2018.

 

Følgende legges til grunn ved utnevnelsen: At parken har høy estetisk og bruksmessig verdi, også sett i forhold til anleggets omgivelser. Videre at det fagmessige nivå på skjøtsel og drift ligger høyt – og at parken er tilgjengelig for allmennheten.

 

Derfor vant Havstein kirkegård

NAML har lagt følgende forhold til grunn for utnevnelsen:

  • Havstein kirkegård viser et spenn fra den tradisjonelle kirkegårdsutforming slik kirkegårder tradisjonelt ble anlagt på midten av 1800-tallet til en annen og friere terrengforming og en spennende og nytenkende plantebruk på 2000-tallet. Det nye anlegget inkluderer og omslutter den tyske krigskirkegården fra 1943 på en respektfull og verdig måte.
  • Vedlikeholdet av Havstein kirkegård er krevende. Det omfatter alt fra oppfølging av store treplantinger til store plantefelt med blomstrende stauder mot en bakvegg av store grasarter. Kirkegården fremsto sent i august –  da sommeren var på hell – som vakker og velstelt. Dette er etter flere sesongers drift.
  • Kirkegårder er ved siden av sitt egentlige formål ofte et mye brukt områder for rekreasjon. Havstein kirkegård innbyr til i særlig grad til ettertanke og opplevelse også med hensyn til kultur og natur. Den ligger skjermet og samtidig i nær tilknytning til store boligområder.

 

Fagmessig høyt nivå

– Som det fremgår av statuttene legges det stor vekt på fagmessig høyt nivå på drift og vedlikehold av anlegget ved siden av bruksmessige og estetiske kvaliteter.  Utmerkelsen i år er ment som honnør til Kirkelig fellesråd i Trondheim som har satset på nytenking og kvalitet i kirkegårdsutviklingen.

Samtidig fremheves innsatsen til staben ved Havstein kirkegård som med stor faglig kompetanse og entusiasme har gjort Havstein kirkegård til en perle og en attraksjon på Byåsen i Trondheim, heter det i pressemeldingen fra NAML.

 Anlagt i 1854

Havstein kirkegård ble anlagt alt i 1854 – tre år før Havstein kirke ble bygget i 1857. I 2007 var kirkegården på 61 dekar og hadde over 5.500 gravlagte personer.

Den gamle kirkegården ble utvidet på slutten av 1990-tallet.  Veisystemet ble knyttet til den eldste kirkegården og det ble anlagt store treplantinger langs veiene gjennom kirkegården. Den første minnelund for urnegraver ble anlagt.

I 2011 ble det vedtatt å utvide kirkegården med ytterligere 50 dekar, slik at den kunne knyttes til den tyske krigskirkegården.

I 1943 ble Havstein krigskirkegård anlagt av den tyske okkupasjonsmakten for tyske soldater som ble drept eller døde i Norge under 2. verdenskrig. Krigskirkegården ble utvidet i 1955 til å omfatte vel 3.000 graver. Den blir vedlikeholdt av Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.