MARKERING PÅ MYSEN I DAG: Bransjen har i flere år arbeidet for et utdanningstilbud på Mysen for fremtidige anleggsgartnere. I dag møtes bedrifter og næringsutviklingsforeninger hos Maskin og Utemiljø AS. – Vi står sterkt sammen om dette, sier daglig leder Tore D. Carlsen.

Grønn bransje ønsker et utdanningstilbud på Mysen for fremtidige anleggsgartnere slik at de slipper å dra helt til Sarpsborg. I dag møtes anleggsgartnerbedrifter og næringsutviklingsforeninger hos Maskin og Utemiljø på Mysen for en felles markering og klargjøring av digital kampanje inn mot Fylkestinget.

Tekst og foto: Eva Alnes Holte

Neste onsdag skal opplæringstilbudet for Viken fylke 2023-24 vedtas.

– Den grønne bygge-bransjen får stadig større, mer innholdsrike og mer komplekse helhetlige utomhus-prosjekter som inneholder mange krav og mye ulik fag-kompetanse, sier Tore D. Carlsen, Maskin og Utemiljø.

Samtidig sliter bransjen med å få tak i de rette fagpersonene og lærlingene.

– Per i dag er det nærmeste utdanningstilbudet på Kalnes videregående skole i Sarpsborg, noe som betyr busstransport i to-tre timer hver eneste dag for de elevene som har lyst til å bli en del av vår spennende bransje. Dette er altfor langt og tilbudet blir dermed uinteressant.

Anleggsgartner-bransjen, Mysen videregående skole, Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører og Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget har i flere år jobbet målrettet og sammen for å kunne starte utdannelse av anleggsgartnere i Indre Østfold-regionen.

– Også lokalt står vi sterkt sammen om denne viktige avgjørelsen for vår region, sier Tore D. Carlsen.