Lurer du på hvilke planter du skal velge til offentlige grøntanlegg, dersom du skal ta best mulig vare på det biologiske mangfoldet. Meld deg på seminaret på NMBU 23. til 24. september.

Tekst: Bjørnhild Fjeld
Foto: Ragna Berg/NMBU

Helt siden etableringen av parken ved «Den høiere landbruksskole paa Aas» på 1800-tallet, har det vært utført utprøving av grøntanleggsplanter på NMBU, både i parkanlegget og i forbindelse med planteskoledriften ved skolen.

Testing av grøntanleggsplanter

På midten av 1900-tallet ble det også etablert prøveplantinger en rekke steder i landet, og etter hvert som planteskoledriften opphørte på 80-tallet ble produksjonsarealene i stor grad benyttet til testing av nye grøntanleggsplanter. Planteskolen inngår nå i Norges Landskapslaboratorium.

I forbindelse med at førsteamanuensis ved NMBUs Institutt for landskapsarkitektur, Per Anker Pedersen, går av med pensjon høsten 2020, arrangeres et seminar som handler om nettopp hvilke planter som bør velges til grøntanlegg som er åpne for allmennheten.

Med dette seminaret ønsker NMBU å formidle resultater fra mange års arbeid med utvalg av planter for norsk klima samt sette fokus på nye utfordringer og krav i næringen. Det blir også omvisninger i forsøks- og undervisningsfeltene i Landskapslaboratoriet og i universitetsparken.

LES OGSÅ: Grøntområder er viktig flomvern

Spennende foredrag

Per Anker Pedersen holder innlegg om utvalg av norske treslag til grøntanlegg, samt om fremmede arter som kan supplere og i noen tilfeller erstatte eksisterende plantemateriale.  Andre foredragsholdere er blant andre Mari Mette Tollersrud, Trygve Aamlid og Kjersti Bakkebø Fjellstad fra NIBIO, Inge Fredriksen fra Tromøy planteskole, Brit Guri Angell Johnson fra NorConsult, Tor Carlsen fra Botanisk hage og Benedikte Oliver fra Statens vegvesen.

Dette blir med andre ord to spennende dager for de som er interesserte i planter og grøntanlegg. Mer informasjon, program og påmelding finner du her.