Anne Beathe Tvinnereim (Sp) fylkesråd i Viken prøvekjørte elektrisk traktor på «Fossilfrie dager» i Sarpsborg. (Foto: Klima Østfold / Viken fylkeskommune)

– Når myndighetene kan bevilge enorme summer til elektrifisering av bilparken, bør de også hjelpe bøndene i overgangen fra diesel til fossil- og utslippsfrie maskiner

Tekst: Eva Holte
Foto: Klima Østfold / Viken Fylkeskommune

Dette sa Anne Beathe Tvinnereim (Sp), fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken. Hun var til stede på Fossilfrie dager som nylig ble arrangert i Sarpsborg. Tvinnereim opplyste om at bondeorganisasjonene har laget en egen klimaplan for landbruket, men at myndighetene ikke viste interesse for hvordan den skulle kunne gjennomføres.

 

– Den enkelte bonde kan ikke bære disse kostnadene alene, sa hun. Hun understreket at det ikke var viljen det stod på blant norske bønder.

 

– Landbruket er klar over at en stor del av klimautfordringene ligger hos dem. Bøndene vil gjerne drive miljøvennlig, fortsatte hun.

Fossilfrie dager ved Kalnes videregående skole i Sarpsborg var en storstilt markedskampanje for de ulike løsningene som finnes for landbruks- og anleggssektoren. Fossilfritt er målet så også biogass- og pelletsløsninger var på plass.

Folk møtte opp både fra landbruket, fra det offentlige og næringslivet for å se på blant annet ladecontainere og kanskje teste elektriske gravemaskiner, hjullastere, traktorer, flishuggere og gressklippere.

– Vi har ikke sett tilsvarende samling av elektriske maskiner noensinne. Ja, jeg tror det er Norges største samling elektriske maskiner for landbruket. Og da blir det fort verdens største også,  sier Gabriel Wergland Krog, prosjektleder for arrangementet.