Er du anleggsgartner, greenkeeper eller juletreprodusent, kan det hende du får besøk av Mattilsynet i løpet av året. Formålet er å sjekke at du bruker plantevernmidler på en lovlig og trygg måte.

Tekst: Bjørnhild Fjeld
Foto: Tore Fjeld

– Tidligere år har vi fulgt opp bønder, gartnerier og planteskoler, importører og forhandlere av plantevernmidler, samt kommunenes bruk av plantevernmidler på grøntområder og langs veier. I år er det altså juletreprodusenter, anleggsgartnerne og greenkeeperne som kan forvente seg besøk av oss, sier Marit Lilleby Kvarme, seniorrådgiver i seksjon planter i Mattilsynet ifølge NAML-nytt.

I en pressemelding varsler Mattilsynet at de særlig kommer til å se på:

  • At de som sprøyter har gyldig autorisasjonsbevis
  • Riktig bruk av plantevernmidler og kun bruk av godkjente preparater
  • At det føres journal for integrert plantevern, journal over tiltak utført for å redusere risiko for vannforurensning, samt ordinær sprøytejournal
  • At sprøytet areal merkes med plakater dersom det er åpent for allmenn ferdsel
  • At det ikke sprøytes på barns lekeareal
  • At det ikke brukes yrkespreparater i private hager
  • Funksjonstest/egenkontroll av spredeutstyr
  • Riktig oppbevaring av plantevernmidler.

Tilsynet vil foregå i hele landet og gjennom hele året.

– I tillegg til å kontrollere at virksomhetene følger kravene i plantevernmiddelforskriften, vil vi veilede om kravene, slik at det skal bli enklere å gjøre rett, sier Kvarme.

LES OGSÅ: Regjeringen styrker kampen mot skadelige fremmede arter

Alle kan få tilsyn

Selv om Mattilsynet ikke har kapasitet til å føre tilsyn med alle anleggsgartnere, juletreprodusenter og greenkeepere, bør alle være forberedt på å få tilsyn. Alle som benytter plantevernmidler skal til enhver tid følge alle kravene i plantevernmiddelregelverket.

Mer informasjon om regelverket finnes i veileder til plantevernmiddelforskriften som ligger på Mattilsynets nettsider. Dersom noen har spørsmål om tilsynet kan man henvende seg til det lokale Mattilsynet-kontoret.

LES OGSÅ: Nobelprisvinnende teknologi skal stoppe hagerømlinger