Utemiljø retter seg mot alle profesjonelle aktører i grønn sektor. Utemiljø presenterer nyheter innenfor vei, anlegg, park og idrett  – og gir informasjon om drift, vedlikehold og utvikling av parker og grøntområder.

Bladet trykkes på bestrøket papir, stiftet og i fire farger.

Utemiljø har 6 utgivelser i året.

Nr.MateriellfristUtgivelse
126. januar13. februar
206. mars23. mars
302. mai22. mai
417. august04. september
528. september25. oktober
624. oktober23. november

Utgiver:
Salgsfabrikken AS
Tlf.: 90 11 91 21
kikki@salgsfabrikken.no

Annonser:
Ann Kristin Valby
Salgsfabrikken AS
Tlf.: 901 19 121
kikki@salgsfabrikken.no

Abonnementsservice:
Salgsfabrikken AS
Jernbanevegen 13, 2260 Kirkenær
Tlf.: 901 19 121
kikki@salgsfabrikken.no

Abonnement:
Pr.år: 556,- + mva

Redaktør:
Ola Jacob Amundsen
Amundsen Informasjon AS
Mobil: 40 87 82 00
firmapost@amundsen-informasjon.no

Teknisk data:

Bladformat: A4
Satsflate: 190 x 265 mm
Antall spalter: 3
Spaltebredde: 55 mm
Ferdiggjøring: Stiftet
Utfallende trykk: Ja
Raster omslag: 60 linjer
Raster innmat: 60 linjer
Papir omslag: 150 g bestrøket
Papir innmat: 115 g bestrøket
Materiell digitalt: PDF-fil med høyoppløste CMYK-bilder (300 dpi). Fonter må være embedded.
Digital overføring: ml@hsmedia.no
Avbestillingsfrist: 4 uker før utgivelse
Opplag: 2.200
Byråprovisjon: 8%

Andre størrelser etter avtale.
Bilag / midtinnstikk – pris etter avtale.

Annonsepriser

Oppslag: kr 19.900,-
1/1 side: kr 13.900,-
1/2 side:
kr 9.200,-
1/3 side:
kr 7.900,-
1/4 side:
kr 7.100,-
1/8 side:
kr 4.400,-
2. omslag:
kr 15.900,-
3. omslag:
kr 14.900,-
3. omslag:
kr 17.400,-

Målgruppe:

  • Gartnere / anleggsgartnere
  • Landskapsarkitekter
  • Entreprenører
  • Privat og offentlig eiendomsforvaltning
  • Ingeniører, teknisk ansvarlige, anleggsansvarlige i stat / kommune og privat sektor.
  • Greenkeepere
  • Kirketjenere / -verger
  • Leder / vaktmestere i borettslag
  • Utemiljøansvarlig på skoler, i barnehager og idrettsanlegg.

 

Reklamasjonsretten bortfaller dersom materiellfristen ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig. NB! Tillegsomkostninger ved annet/uferdig materiell belastes kunde. Priser er oppgitt eks mva.