ÅRELANG STRID OM STEIN ELLER BETONG: Riksantikvaren og Oslo Bispedømme krever at betongrampa utenfor Uranienborg kirke rives og erstattes med ei rampe i stein eller granitt. Menighetsrådet nekter. (Foto: Skjermbilde fra VårtOsloHåkon Wium Lie / Oslo bispedømme).

Det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse, er det noe som heter. Dette gjelder ikke for rampa utenfor Uranienborg kirke.

Tekst: Eva Alnes Holte
Foto: Skjermbilde fra VårtOsloHåkon Wium Lie / Oslo bispedømme)

Planen var at rampa ved inngangspartiet skulle være i granitt eller gatestein. I stedet valgte menighetsrådet betong. Betongrampa har stått der siden i fjor høst og både Oslo Bispedømme og Riksantikvaren har krevet at den skal rives og erstattes med en i granitt eller gatestein. Menighetsrådet nekter og foreslår å pynte den med planter.

Nå foreslår menighetsrådet å pynte betongen med planter.

– De aller fleste har vendt seg til det og er fornøyde med resultatet, sier menighetsrådet som fastholder at rampa er miljøvennlig og har gitt økt tilgjengelighet til kirken.

Riksantikvaren har vanskelig for å tro at kirkegjengerne er fornøyde med betongrampa.

Det er mange år siden menigheten begynte å planlegge arbeidet for å gjøre kirkebygget mer tilgjengelig. Da rampa var under oppføring i 2020 varslet Riksantikvaren biskopen om at det nesten ferdige inngangspartiet ikke var bygget i henhold til den godkjente planen om å bruke granitt eller gatestein.