Blir det italienske tilstander i Fredrikstad etter hvert? (Foto: Pexels)

Norske byer vil i økende grad slite med overvann etter styrtregn. I Fredrikstad vil kommunen temme flomvannet og føre det inn i en kanal med promenader og trær på hver side og gangbroer på tvers.

Fredrikstad er fra før kjent for sin bryggepromenade med en rekke utesteder langs Glommas vestre løp, som renner tvers gjennom sentrum.

Planene om å utvide dette med en kanal fra elva og innover i Holmen bydel har vært der lenge. Nå starter detaljplanleggingen, sier overingeniør i Fredrikstad kommune, Anders Pettersen-Granli til nrk.no.

Han vil utvide bryggepromenaden med en tverrgående kanal.

– Det er i første omgang satt av 220 millioner kroner, men vi skal ha detaljprosjektering på det, og da vil vi vite mer nøyaktig hva det vil koste.

Etterlyser lover

En offentlig utredning fra 2015 slår ifølge nrk.no fast at vi må regne med vannskader for opp mot 100 milliarder kroner innen 40 år.

Direktør i Norsk Vann, Thomas Breen, etterlyser handling fra regjeringen på ansvar og finansiering av tiltak mot flom i byer. Norsk Vann er interesseorganisasjonen for vannbransjen, der kommunene også er medlemmer.

– Her må regjeringen ta tak og få plassert ansvar, og sørge for finansieringsløsninger, slik at ikke enkelte får store erstatningskrav, eller at det er urettferdighet i hvem som finansierer flomtiltakene, sier Breen til nrk.no.

Urettferdig

Han illustrerer problemet på denne måten; hvis en tomteeier ikke gjør noe, og vannet renner videre til nabotomta og gir skader, så har han i dag ikke noe ansvar. Hvis har gjør tiltak, og det fortsatt renner til naboen, så blir han erstatningsansvarlig.

– Sånn kan det ikke være, sier han.

Men noe skjer, og det er vannbransjen også glad for. Ap/Sp-regjeringen har satt i gang et arbeid som skal munne ut i et nytt regelverk.

Statssekretær Aleksander Øren Heen sier regjeringen jobber på høytrykk med nye lover og regler på klimaområdet, inkludert overvannsproblematikk.

Aleksander Øren Heen er statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

– Vi vil ta dette inn i arbeidet med en egen klimamelding, og har prioritert dette etter at vi tok over i regjering. Spørsmålet er gjerne hvem som skal betale, og der er det kanskje litt uenighet om det er utbyggere eller det offentlige, eller kanskje vi skal få til et godt spleiselag. Men dette må gjøres skikkelig, og det har vi tenkt å gjøre, sier Heen til nrk.no.