To norske firmaer har samarbeidet en helt ny løsning for solceller på tak. Solsteinen er allerede satt i produksjon i Grimstad, og tar sikte på å bli den nye standard-taksteinen for små boliger.

Tekst: Bjørnhild Fjeld
Foto: Sun-Net AS

Grimstad-firmaet Sun-Net AS har i samarbeid med taksteinprodusenten Skarpnes AS utviklet en helt ny type takstein med fullt integrerte solcellesystemer. Løsningen er den første i sitt slag, og spesielt godt egnet for små boliger.

Solsteinen er nominert til Byggenæringens Innovasjonspris som deles ut under Byggenæringens Innovasjonskonferanse, fredag 18. oktober under Bygg Reis Deg-messen.

Penere enn solcelle-paneler

Solsteinen er et alt-i-ett-system med samme størrelse, vekt og form som tradisjonell takstein. Solsteinen er laget av samme materiale som vanlig takstein, med de samme egenskapene. Ved første øyekast er det heller ikke lett å se forskjell på Solsteinen og vanlig takstein.

– Et av de mest kritiske punktene ved installering av solceller er estetikken av taket. Selv om det er besparelser på å legge solcellepaneler på taket ditt, ønsker ikke alltid forbruker å installere med tanke på estetikken på taket. Samtidig er solcellepaneler som installeres utenfor bygningsmasse både komplisert og lite hensiktsmessig, sier Morten Meier, daglig leder i Sun-Net AS.

Les også: Steen & Lund jobber fossilfritt i Oslo sentrum

Enklere installasjon

I motsetning til tradisjonelle solcellepaneler, kan Solstein-systemet installeres enkelt uten å foreta endringer i selve konstruksjonen. Installasjon og montering kan foretas av snekker og systemet kan selges i vanlige byggevareforhandlere. Ved brann utgjør ikke Solsteinen noen fare siden spenningen er så lav.

– Tradisjonelle solcellepaneler er seriekoblet og operer derfor med høy spenning, som gjør at de må håndteres av sertifiserte elektrikere. Dette medfører hundrevis av sammenkoblinger, høye strømmer og spenninger. Dette øker installasjonstiden og kostnaden drastisk, forklarer Meier.

Solsteinen øker potensialet for solenergi på taket ettersom hele flaten dekkes og omfattende utstyr er overflødig. Solkablene og «plug in»-kontaktene er under taket og dermed beskyttet mot vær og vind. Prosjektering og gjennomføring av installasjonen er enkel: Solsteinen kan installeres på alle tak-størrelser og kan utvides når som helst for å tilpasse kundens energibehov. Solsteinen er skalerbar på alle nye bygg samt renovasjonsprosjekter der det skal monteres takstein. Levetiden er den samme som på vanlig takstein. Solstein-systemet koster cirka 20 prosent mer enn tradisjonelle solcellesystemer, ifølge produsenten.

Spennende kandidat

– Solsteinen er en spennende kandidat til Byggenæringens Innovasjonspris som vil kunne gjøre solcellepaneler enklere tilgjengelig både for små og store prosjekter, for nybygg og i rehabiliteringsprosjekter. Dette er et vesentlig skritt mot målet til EU om null-energi bygninger, oppsummerer Kristin Malonæs, direktør for Customer Operations i Innovasjon Norge og leder for juryen.

Her er alle nominerte til innovasjonsprisen, i uprioritert rekkefølge:

  • «Foamrox» levert av Foamrox AS i Arendal.
  • «Solstein – flat Skarpnes» levert av Sun-Net AS i Grimstad.
  • «BlueProof Green» levert av Protan AS i Drammen og Bergknapp AS i Sandnes.
  • «Concise Collection» levert av Talgø Møre Tre AS i Surnadal.
  • «Bim-kiosk» levert av Rufo AS fra Hovdebygda.
  • «Spacemaker» levert av Spacemaker AS i Oslo.
  • «Digital Byggevarehandel» levert av Gausdal Landhandleri AS på Lillehammer, Holte AS i Oslo og Logiq AS i Halden.
  • «Papirløs byggeplass» levert av Statsbygg AS i Oslo.