NY OG FRISK START: Nyttårsforsetter kan også handle om å gjøre arbeidsmiljøet bedre. – Start med å erkjenne at alle er har et ansvar og kan bidra til et godt arbeidsmiljø, sier Øyvind Hammer. (Foto: Mona Nordøy)

Tekst: Øyvind Hammer

Et nytt år er for mange av oss selve symbolet på muligheten for en ny og frisk start.
Det er nå man kan sette noen forsetter for året som kommer og legge noe uønsket bak oss. Prøysen skrev om en ny dag med blanke ark og fargestifter. Vi kan bestemme oss for hvordan fremtiden skal bli, det er bare å bruke fantasien. Vi har til og med lov til å feile, du kan bare begynne på nytt igjen, med helt blanke ark.

Nyttårsforsetter er noe vi forbinder med privatlivet.
På jobb bruker vi strategiplaner og budsjetter. Men kanskje det er smart å bringe forsettene inn på jobben?

På den måten kan vi sette søkelys på andre deler av arbeidshverdagen enn strategiplaner og budsjetter tillater. Siden forsetter som regel handler om å gjøre ting annerledes for å nå nye resultater, har vi en unik sjanse til å utvikle slike ting som arbeidsmiljø, personlig utvikling, kunnskapsnivå og arbeidsglede om vi bare setter søkelys på det.

Hva kan dere gjøre annerledes i det nye året?
Et åpenbart sted å begynne er å lete etter avtaler dere allerede har inngått med hverandre, men som ikke har blitt gjennomført. Hvor mange ganger har det samme temaet blitt tatt opp på møter, hvor alle er enige om at det er viktig å ta tak i dette, uten at noe har skjedd? Ikke fordi det ikke er nødvendig eller viktig, men fordi det har druknet i andre mer krevende saker eller at vi har glemt å dele ut ansvaret for gjennomføringen.

Fordelen med disse sakene er at dere allerede har tenkt igjennom hvorfor dette er smart å komme i gang med og hvordan dere skal gjøre det. Det er bare gjennomføringen som mangler.

Slik gjør dere:
– ta opp saken på nytt
– etabler enighet om at det skal gjennomføres
– lag en handlingsplan med rask og konkret oppstartsdato
– fordel ansvaret for alle deler av gjennomføringen
– avtal tid til et raskt statusmøte etter at første delen av planen skal være gjennomført

Dette kan selvfølgelig gjennomføres før januar om mulig, fruktene av endringen vil dere nyte gjennom hele 2023.

Hvordan kan vi gjøre arbeidsmiljøet enda bedre?

Samle alle ansatte til en temakveld om arbeidsmiljø hvor hensikten er å snakke om hva som fungerer veldig bra og å finne noen tiltak som kan gjøre arbeidsmiljøet enda bedre.

Slik gjør dere:
Start med å erkjenne at alle er ansvarlig for og kan bidra til et godt arbeidsmiljø. Det er summen av mange faktorer som er avgjørende, men hold fokus på det den enkelte kan gjøre noe med og hvordan vi i felleskap kan løfte.

Gode spørsmål å reflektere over i grupper:

– Hva er spesielt bra med vårt arbeidsmiljø?
– Hva kan vi gjøre mer av?
– Er vi flinke til å rose hverandre i hverdagen?
– Ber vi om tilbakemeldinger på egen adferd og innsats?
– Gir vi ærlige tilbakemeldinger til hverandre?
– Følger alle de reglene og rutinene vi er blitt enige om?
– Snakker vi mest med eller om hverandre?

Avslutt denne runden med å bli enige om 3-5 punkter som dere forplikter dere til å gjøre mer av og 2-4 punkter som dere skal bli bedre på å unngå.

Eksempler kan være: snakke pent om de som ikke er til stede, be om tilbakemeldinger og rose hverandre ofte. Unngå baksnakking og syting over problemer.

Deretter kommer gruppene opp med konkrete eksempler på hva disse punktene betyr i praksis.

Trenger dine ansatte kompetansepåfyll?

Verden utvikler seg i et stadig økende tempo, det bør også medarbeidere i bedrifter gjøre, både for å bli mer konkurransedyktige, men også fordi den enkelte som opplever mestring gjennom læring finner mer mening i livet. Hva skal dere lære i år?

Slik går dere frem:

Ha samtaler på arbeidsplassen om hva vi trenger mer kunnskap om for å håndtere både dagens og fremtidens utfordringer. Burde alle hatt et oppfriskningskurs på Excel eller Word?

I veldig mange bedrifter har de ansatte ulike kunnskaper i for eksempel Excel, avhengig av når de tok det i bruk første gangen. Alle kan litt, men noen kan 1997- og andre 2012-

versjonen. I dag er det så enkelt med nettkurs at det hverken er et problem med tid eller penger for å få gjennomført enkle kurs.

I en diskusjon om bedriften skulle øke kompetansen til de ansatte sa økonomisjefen: tenk om vi bruker penger på å utdanne dem, også slutter de! Til det sa daglig leder: ja, men tenk om vi ikke utdanner dem, også blir de!

Vi ønsker våre lesere en riktig god jul og et fremgangsrikt, nytt år!