AB Solutions kjøper Din Gårdsplass Drift AS og 3Kløver AS. Med disse to selskapene vil vi posisjonere oss og bli en betydelig sterk aktør i markedet, både i Midt-Norge og Nord-Norge, og nasjonalt. Vi blir nå en totalleverandør på alle facility management-tjenester både innendørs og utendørs.

Tekst: AB Solutions
Bilde: AB Solutions

– Med dette oppkjøpet har vi virkelig satt fokus på Trondheim og region nord med hele vårt tjenestetilbud, sier daglig leder Frode Standahl. Han forteller at AB Solutions nå er på jakt etter nye lokaler for å samlokalisere hele Trondheims-kontoret.

Vil bli et av de største, privateide FM-selskapene

AB Solutions ble etablert som en renholdsbedrift i 1991 og er på vei til å bli et av Norges største FM-selskap. Eierne av selskapet er fortsatt aktive i daglig drift. Hovedkontoret ligger i Bergen og vi har etablert regionskontorer i Oslo, Stavanger og Trondheim. Konsernet består i dag av om lag 1200 ansatte.

– Vi leverer profesjonelle tjenester innen renhold, kantine, eiendomsdrift, hotell, vaktmester og kontorstøtte, det vil si komplette FS/FM løsninger, forteller han.

AB Solutions har et langsiktig mål om å utvikle selskapet til et av de største privateide FM-selskapene.

Utvider tjenesteområdet

Med oppkjøpet av anleggsgartnerselskapene utvider vi nå tjenesteområdet.

– Vi ønsker nå å bli en sterkere aktør som kan tilby flere tjenester og har kjøpt 100 % av aksjene til to anerkjente firmaer i Trondheim, Din Gårdsplass og 3 Kløver.

Fra etableringen i 2006 og frem til nå, har Din Gårdsplass utviklet seg til å være en av Midt-Norges største landskapsentreprenører og er en totalleverandør av uterom til det offentlige og private marked. De tilbyr tjenester i alle prosjektets faser, enten dette er planlegging, rådgivning, prosjektering eller utførelse.

3 Kløver AS ble etablert i 2007 og jobber primært opp mot eiendomsselskap, borettslag, utbyggingsselskap, entreprenører og offentlige aktører. 3Kløver AS utfører alt av typiske gartneroppdrag, graving og vedlikeholdsarbeid innen grønt, hvitt og grått, dvs. sommer og vinter vedlikehold som for eksempel brøyting.

– Samtidig som vi nå skal implementere to nye selskaper i AB Solutions, jobber vi med en omprofilering av selskapet. Dette blir spennende og vi gleder oss til lanseringen i september, avslutter Standahl.

For mer info kontakt leder i nord, Marte Derås, 932 38 345