Den italienske forskeren og forfatteren Stefano Mancuso mener planter er bedre problemløsere enn mennesker. I sin nye bok «Planterevolusjonen» gir han en overbevisende vitenskapelig begrunnelse.

Tekst: Bjørnhild Fjeld
Foto: Tore Fjeld

Stefano Mancuso er en av verdens ledende forskere på plantenes nevrobiologi, og mener planter er smartere enn sitt rykte.

– Ingen kan måle seg med plantene når det gjelder stabilitet og innovasjon. Deres måte å fungere på er en anvendbar modell og et alternativ å regne med, spesielt i en tid der evnen til å forandre seg og å finne innovative løsninger er en forutsetning for fremgang, sier Mancuso.

Smarte planter

Han har tidligere skrevet boken «Smarte planter»  der han presenterer en ny innfallsvinkel til planteverdenen. Ved å vise oss plantenes evne til å se, berøre og kommunisere, utfordrer han vår forståelse av intelligens, og viste at plantelivet er mye mer sofistikert enn vi har forestilt oss.

Mancuso mener plantene kan gi oss kreative løsninger på nye problemer. For til tross for at planter verken har hjerne eller et sentralnervesystem, «leser» de i enda større grad enn dyr sine omgivelser. De utforsker effektivt og reagerer raskt på mulige ytre farer, og takket være deres desentraliserte kommandolinjer er de i stand til å huske tidligere farlige situasjoner og tilpasse seg nye omstendigheter.

I sin nye bok, «Planterevolusjonen» retter Mancuso oppmerksomheten mot plantenes evne til innovasjon, til å huske og å lære, og deres mulighet til å vise oss kreative løsninger på de mest presserende teknologiske og økologiske problemene vi står overfor i dag.

Løvetann er et eksempel på plante som har utviklet en smart måte å få spredd frøene sine.

Les også: Vi bør gi biene flere blomster 

Dyrke uten ferskvann

Et eksempel er tilgangen på ferskvann som allerede er et problem i verden, og behovet for å finne nye steder og måter å dyrke mat på. I laboratoriet sitt i Firenze har Mancuso vært med å utvikle et drivhus til havs – «The Jelly Fish Barge» – der det kan dyrkes matplanter uten ferskvann og uten jord.

– Når det gjelder det å være robust og nyskapende, kan ingenting måle seg med plantene.
Planter utgjør 80 prosent av alt levende på jorden, og likevel er det så lett å glemme at disse små, unnselige organismene ikke bare er ansvarlig for livsviktig oksygen, men også for mye vi tar for gitt i vårt moderne liv: medisin, mat og fossilt brennstoff, påpeker forskeren.

Tilpasser seg miljøendringer

Han mener plantene er inkarnasjonen av en modell som er mye mer motstandsdyktig og moderne enn dyrenes. Planter er i stand til fullkommen motstand mot gjentagende katastrofale hendelser uten å miste funksjonsdyktighet, og i stand til hurtig å tilpasse seg enorme miljøendringer.

– Når det gjelder det å være robust og nyskapende, kan ingenting måle seg med plantene, hevder Mancuso.