Aldri før har så mange søkt studieplass ved Norges grønne fagskole Vea i Moelv. – Fantastisk, sier markedsansvarlig Grethe Bøhn Busterud.

Tekst: Bjørnhild Fjeld

Grønn kompetanse blir stadig mer ettertraktet, noe Norges grønne fagskole Vea merker godt. Etter søknadsfristens utløp i april viste opptellingen at søkertallet samlet til alle studietilbudene var 57 prosent høyere enn i fjor.

Hageplanlegging og grønn helse

Dette innebærer at det er 180 søkere til 110 studieplasser på fagskoletilbudene. Hageplanlegging er det studiet som er mest populært. Studiet Grønn helse er det også stor interesse for med 50 søkere til kun 15 studieplasser.

Grethe Bøhn Busterud tror det er flere årsaker til at de nå opplever å få flere søkere til Vea.

– Grønn kompetanse er i vinden både i privat og offentlig sektor. Det skal være kortreist og bærekraftig, og miljøspørsmålet er sentralt, sier hun.

Det er dessuten økt fokus på at grøntområder gir økt trivsel, helse og livskvalitet.

LES OGSÅ: Tre yrkesgrupper skal løse fremtidens vannproblemer

Nettbasert undervisning

Norges grønne fagskole ligger på gården Vea ved Mjøsa og har historie tilbake til 1923 da det ble opprettet en hagebruksskole for kvinner på gården i Ringsaker.

I dag er det en markedstilpasset fagskole, i tillegg til at det er flere videregående skole-linjer der. Studiene ved Vea er markedstilpasset, de tilpasser studiene etter det bransjen trenger. Det er nok også et argument for mange at undervisningen er nettbasert med fysiske samlinger bare noen få ganger i året.

Busterud er optimistisk med tanke på studiestart til høsten, men understreker at skolen tilpasser seg myndighetenes regelverk. I vår har det fungert godt med undervisning og eksamen på nett.