– Dersom vi produserer 100.000 tonn briketter, tilsvarer det en CO2-reduksjon på ca. 80.000 tonn, sier Frode Aaltvedt.(Foto: Aaltvedt Betong). 

Konsernet Aaltvedt Betong skiller ut brikettdivisjonen i separat selskap fra nyttår. Frode Aaltvedt blir daglig leder
av Miljøbriketter AS.
 

Tekst: Eva Holte
Foto: Aaltvedt Betong

 Aaltvedt har produsert briketter siden 1995. I år produserte selskapet cirka 82.000 tonn briketter ut fra en produksjonskapasitet på 250 000 tonn. 

For å øke produksjonen jobber Aaltvedt med å undersøke hvordan produktene kan bli et enda bedre råstoff for smelteindustrien. Selskapet har ansatt en prosessopperatør som sammen med Aaltvedt ser på ulike sammensetninger i briketten for å nyttiggjøre råstoffet bedre. 

Kraftig CO2-reduksjon 

 – Utregninger viser at dersom vi produserer 100.000 tonn briketter, kan det tilsvarer en CO2-reduksjon på ca. 80.000 tonn, sier Frode Aaltvedt. 

Briketter settes sammen av ulike materialer som ikke kan brukes som det er. Avfall/sidestrømmer fra industrien settes sammen i en brikett som bli brukt som fullverdig råstoff i smelteprosessene. 

 Smelteverksgigantene 

Aaltvedts miljøbriketter lages i samarbeid med de store internasjonale smelteverksgigantene i Norge. Støv fra filtrene sendes til Aaltvedt som støper støvet inn i miljøbriketter. Deretter bruker smelteverkene brikettene i sin produksjon – sirkulærøkonomi i praksis! 

Aaltvedt er i kontakt med flere store aktører for å benytte denne prosess også med andre råvarer.