Minera Skifer er forankret i en flere hundre år gammel historie. (Foto: Lars Petter Pettersen)

Bruk av skifter som bygningsstein begynte allerede på 1400-tallet, leser vi på Mineraskifer.no. I dag brukes det miljøvennlige materialet mange steder der utegulvene skal bekles.  

Tekst: Eva Alnes Holte
Foto: Lars Petter Pettersen og Martin Innerdal Dalen/Minerva Skifer

På midten av 1800-tallet ble produksjonen kommersiell. 

Dovrebanen 

Det var åpningen av Dovrebanen i 1921 som la grunnlaget for den industrielle produksjonen og dagens utbredelse av skifer. 

Fremdeles benytter steinhuggere i stor grad de samme verktøyene og teknikkene som de gjorde for hundrevis av år siden. 

Flere hundre millioner år 

Naturens skiferhistorie går mye lenger tilbake, faktisk flere hundre millioner år. Skiferen ble skapt da sedimenter av sand, leire og grus sank mot havets bunn og ble presset sammen i lag før den under høyt trykk ble til skiferstein i berg og fjell. 

Mineras skifer fra Otta, Offerdal og Oppdal er 460-750 millioner år gammel. De vitner om istid som forandret kontinenter og hav som forsvant.  

 

Fintfølende prosess

Prosessen med å dele og forme skiferen er så detaljert og fintfølende at den fortsatt er umulig å fullt ut erstatte med roboter og teknologi, heter det på nettsiden til Minera Skifer. Bedriften er Skandinavias ledende skiferprodusent 140 ansatte og produksjon i Oppdal, Otta og Offerdal.