I 2019 laserte Søve nærmere 300 apparater sertifisert med Svanemerket. Til i dag har listen vokst, og vi er tett oppunder 500 apparater med Svanemerket. Vi har snudd hver stein, og gått hele veien, for å ha de BESTE produktene på markedet.

Tekst: Søve
Foto: Søve

Produksjonen av våre leke- og aktivitetsapparater foregår på samme sted i dag,som ved Søve As sin oppstart for snart 45 år siden. I produksjonen jobber dyktige fagfolk. Fagfolk og hånd-verkere som kan sitt virke.

Store deler av vår produksjon er hånd-verk. Dette bidrar til en maksimal utnyttelse av materialer,
lite kast, og god resirkulering – viktige faktorer for en miljøvennlig pro-duksjon.
Vi bruker så lokale leverandører som mulig. Det er viktig for oss, nærmiljø og klima, at våre mate-rialer har en kort reisevei. Dette fører også til nære samarbeid, og den beste kvaliteten på materi-alene vi bruker i våre apparater.

* Alle våre produkter kan filtreres på Svanemerket på våre nettisder, sove.no. Dette er en viktig funk-sjon for oss, og våre kunder.

Hvorfor Svanemerket?

Hvorfor skal man bruke så mye tid, krefter og penger på Svanemerkede produkter? Hva vil det si at et leke- eller aktivitetsapparat er Svanemerket? Svaret er enkelt.

Svanemerket stiller blant verdens strengeste krav for utvinning, produksjon, levetid og resirkulering. Vi oppfyller deres krav, og har som Norges eneste produsent av leke- og aktivitets-apparater, Svanemerkede produk-ter.

Lett for kunden
Når apparatene våre er Svanemer-ket, gjør vi det lett for kunden å ta det mest miljøvennlige valget. Vi har tatt jobben ved å kvalitetssikre egne apparater, det har resultert i at vi kan sette Svanemerket på nesten 500 av dem.

Hvorfor Svanemerket? En mer miljøvennlig produksjon, og ett lettere miljøvalg for deg som kunde.

Les mer om Søve og Svanemerket på deres nettsider