Anleggsgartnermesterbedriften Steen & Lund fra Lier skal lage utearealene til det nye regjeringskvartalet. Kontrakten er tidenes største i Norge med en verdi på cirka 450 millioner kroner eks. mva.

Tekst: Bjørnhild Fjeld
Illustrasjon: Team Urbis/Statsbygg

I det nye regjeringskvartalets byggetrinn 1 er det totalt 34 000 kvadratmeter gater og byrom som skal lages. Nylig ble det kjent at det er firmaet Steen & Lund AS som skal få ansvaret for dette, etter å ha vunnet anbudskonkurransen i konkurranse med 6 andre firmaer.

Tilpasset anleggsgartnerfaget

– Steen & Lund takker for tilliten, og vi gleder oss til å komme i gang. Samtidig er vi ydmyke for den krevende oppgaven som står foran oss. Det er stor kompleksitet med blant annet mange grensesnitt, høye krav til kvalitet, store forventninger til utforming og strenge sikkerhetskrav. Som anleggsgartnere vil vi berømme Statsbygg for å for å legge ut kontrakten tilpasset anleggsgartnerfaget – en beslutning som vil være med å løfte frem faget sin rolle i byutvikling i mange år fremover og et valg som er viktig for norsk industri, sier administrerende direktør Petter A. Vistnes i Steen & Lund, ifølge en pressemelding fra Statsbygg.

Rundt Lindealléen foran Høyblokken skal eksisterende trær beskyttes, vedlikeholdes og skjøttes underveis i byggeperioden.

Samspillsentreprisen «K205 Byrom, sikring og infrastruktur» omfatter etablering av gate- og bymiljøet rundt Regjeringskvartalet med sikringsanlegg, tekniske anlegg og infrastruktur. I dette ligger blant annet perimetersikring, elektro, tekniske kabler vann og avløp.

– Johan Nygaardsvolds plass og Einar Gerhardsens plass er blant de kjente områdene som nå skal få ny belegning. Det er spesielt strenge krav til arbeidene som skal skje i området rundt Lindealléen foran Høyblokken, hvor eksisterende trær skal beskyttes, vedlikeholdes og skjøttes underveis i byggeperioden, forteller Statsbyggs prosjektdirektør Knut Jørgensen.

LES OGSÅ: Steen & Lund jobber fossilfritt i Oslo sentrum

Felles forståelse

Partene inngår med denne avtalen et samspill som bygger på åpenhet, tillit og felles målforståelse.

– Hovedkontraktene i nytt regjeringskvartal gjennomføres i samspill mellom totalentreprenørene, Statsbygg som byggherre og prosjekterende arkitekter og ingeniører. Entreprenører kommer tidligere inn i prosjektet enn normalt, og målet er å samordne prosjektering, planlegging og utførelse med sikte på å finne frem til de beste løsningene for kvalitet, økonomi og fremdrift, sier Jørgensen.