Sykemelding etter e-konsultasjon

Sykemelding etter e-konsultasjon

De siste to årene har bruken av e-konsultasjon i helsetjenestene økt. Under pandemien ble det midlertidig åpnet for at også sykmelding kan gis uten personlig oppmøte hos legen. (Foto: Tima Miroshnchenko/Pexels)

I dag må personer med behov for sykemelding ha en personlig, fysisk undersøkelse hos legen. Nå foreslår regjeringen å åpne for å skrive sykmelding basert på elektronisk konsultasjon.

Tekst: Eva Alnes Holte
Foto: Flere

– Å reise til et legekontor kan oppleves som en unødig byrde når man er syk. I tillegg gir e-konsultasjon mer effektivitet og fleksibilitet for fastlegen. At sykemeldinger kan gis gjennom e-konsultasjon kan derfor være en god løsning både for den som sykemelder og den sykemeldte, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen i en pressemelding fra departementet.

Positive erfaringer

De siste to årene har bruken av e-konsultasjon i helsetjenestene økt. Under pandemien ble det midlertidig åpnet for at også sykmelding kan gis uten personlig oppmøte hos legen.
Den midlertidige ordningen er undersøkt av Nasjonalt senter for e-helseforskning og erfaringene er i hovedsak positive, heter det i en pressemelding fra departementet. Nå foreslår regjeringen å gjøre ordningen permanent.

– Konsultasjon er mer effektivt og gir større fleksibilitet for fastlegen, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. (Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor)

Forlengelse og kroniske lidelser

For å begrense risikoen for at sykmelding gis på feil grunnlag, foreslår Arbeids- og inkluderingsdepartementet enkelte rammer for en slik ordning.
Blant annet at det i større grad åpnes for å gi rett til å sykmelde etter e-konsultasjon ved forlengelse av sykmeldinger og ved kroniske lidelser, enn ved førstegangs sykmelding for et nytt helseproblem.

LEVERER FULL PAKKE

Konkret foreslår departementet at det åpnes opp for e-konsultasjon ved sykmelding under følgende rammer:

• Pasienten er kjent for legen
• Pasientens diagnose er kjent for legen
• Krav om faglig forsvarlighet

I tillegg foreslår departementet en særbestemmelse som åpner for sykmelding ved e-konsultasjon der det er risiko for at pasienten smitter andre dersom vedkommende møter fysisk.
Frist for å sende inn høringssvar er 1. august 2022.

Ingen tur til Shanghai for Kalager og Husum

AVLYST Johanne Kalager og Kristian Husum ble plukket ut til å konkurrere innen anleggsgartnerfaget i Yrkes-VM i Shanghai i oktober. Nå er VM avlyst på grunn av pandemien. (FOTO: PRIVAT) Yrkes-VM – World Skills – i Shanghai er avlyst på grunn av pandemien. Daglig leder...

Kom hjem til friske planter

Snart på sommerferie og bekymret for hvordan blomstene vil klare seg? Opplysningskontoret for blomster og planter www.obp.no gir deg tipsene du trenger.

Bli kvitt brunsneglene!

De er slimete, brune og sultne. De spiser sommerblomster, stauder, bær og grønnsaker og legger hundrevis av egg.

Grønne miljøer gjør oss mindre stresset

– Natur og hage betyr mye for oss mennesker, men om lag 80 prosent av oss bor i byer eller tettsteder. Jo flere grøntområder vi har innen en radius på 300 meter, dess bedre er det for helsa, sier Ingunn Sigstad Moen, lærer på Norges grønne
fagskole – Vea.

SOA Senter for Opplæring i Anleggsgartnerfaget
Bli lærebedrift! – Klikk her