Sykemelding etter e-konsultasjon

Sykemelding etter e-konsultasjon

De siste to årene har bruken av e-konsultasjon i helsetjenestene økt. Under pandemien ble det midlertidig åpnet for at også sykmelding kan gis uten personlig oppmøte hos legen. (Foto: Tima Miroshnchenko/Pexels)

I dag må personer med behov for sykemelding ha en personlig, fysisk undersøkelse hos legen. Nå foreslår regjeringen å åpne for å skrive sykmelding basert på elektronisk konsultasjon.

Tekst: Eva Alnes Holte
Foto: Flere

– Å reise til et legekontor kan oppleves som en unødig byrde når man er syk. I tillegg gir e-konsultasjon mer effektivitet og fleksibilitet for fastlegen. At sykemeldinger kan gis gjennom e-konsultasjon kan derfor være en god løsning både for den som sykemelder og den sykemeldte, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen i en pressemelding fra departementet.

Positive erfaringer

De siste to årene har bruken av e-konsultasjon i helsetjenestene økt. Under pandemien ble det midlertidig åpnet for at også sykmelding kan gis uten personlig oppmøte hos legen.
Den midlertidige ordningen er undersøkt av Nasjonalt senter for e-helseforskning og erfaringene er i hovedsak positive, heter det i en pressemelding fra departementet. Nå foreslår regjeringen å gjøre ordningen permanent.

– Konsultasjon er mer effektivt og gir større fleksibilitet for fastlegen, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. (Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor)

Forlengelse og kroniske lidelser

For å begrense risikoen for at sykmelding gis på feil grunnlag, foreslår Arbeids- og inkluderingsdepartementet enkelte rammer for en slik ordning.
Blant annet at det i større grad åpnes for å gi rett til å sykmelde etter e-konsultasjon ved forlengelse av sykmeldinger og ved kroniske lidelser, enn ved førstegangs sykmelding for et nytt helseproblem.

LEVERER FULL PAKKE

Konkret foreslår departementet at det åpnes opp for e-konsultasjon ved sykmelding under følgende rammer:

• Pasienten er kjent for legen
• Pasientens diagnose er kjent for legen
• Krav om faglig forsvarlighet

I tillegg foreslår departementet en særbestemmelse som åpner for sykmelding ved e-konsultasjon der det er risiko for at pasienten smitter andre dersom vedkommende møter fysisk.
Frist for å sende inn høringssvar er 1. august 2022.

Klimapris til AF-gruppen

Det å finne et klimavennlig erstatningsmateriale for sand har vært en prioritert oppgave for forskningsmiljø og industri i flere år, men det har ikke blitt utnyttet kommersielt i stor skala før nå, heter det i juryeringen til Byggenæringens klimapris 2022. (Foto:...

God morgen?

AVHENGIG: Grethe Bøhn Busterud skipper aldri frokosten. – Jeg er totalt avhengig, sier hun. (Foto: Dorte Finstad). – Ja, absolutt! Sola skinner, det er ti kalde og bare å glede seg til påskeferien, kvitrer det i andre enden av røret. Vi snakker med Grethe Bøhn...

Vår tid er nå

3-regel fra EU: Oslo kommune skal plante 100 000 trær innen 2030. Huskeregelen fra EU er: 3 synlige trær fra hvert hjem, 30 prosent kronedekke i hvert nabolag og 300 meter til den nærmeste park / grøntområde – Vi har fotosyntesen og solas kraft i ryggen, la oss sammen...

God morgen?

FROKOST TIL LUNSJ: Torger Lingelem i Rocks of Norway hopper over frokosten og glemmer at han er sulten når han kommer på jobb. – Definitivt! Sola skinner, produksjonen går for fullt og vi kjører ut varer.Klokka er halv ni og Torger Lingelem i Rocks of Norway har for...

Statsbyggs studentpris for landskapsarkitektur

HVORDAN GJØRE BERGEN MER BADEVENNLIG? Statsbyggs studentpris i landskapsarkitektur gikk i år til landskapsarkitekt og «badeløve» Tanita Gulbrandsen for masteroppgaven Badebyen Bergen. (Foto: Privat). Badebyen Bergen, klimasmart landskapsarkitektur og Carl Berner...

Alle skal få lærlingplass

SKRIKENDE BEHOV FOR ANLEGGSGARTNERE: Alle bedriftene bak den nye interesseorganisasjonen forplikter seg til å garantere læreplasser for elevene på Mysen vgs. (Foto: Privat).  Anleggsgartner-bransjen i Indre Østfold-regionen har gått sammen og startet sin egen...

Tegnet uterommet først

MENNESKET I SENTRUM: Oppdragsgiveren Lund domkyrka eier store områder og ønsket å bygge en menneskelig bydel i Brunnshög. (Foto: Thomas Skinnemoen). Da de norske arkitektene skulle utvikle en ny bydel i Sverige, begynte de med uteområdene. – Fellesarealene er...