Sykemelding etter e-konsultasjon

Sykemelding etter e-konsultasjon

De siste to årene har bruken av e-konsultasjon i helsetjenestene økt. Under pandemien ble det midlertidig åpnet for at også sykmelding kan gis uten personlig oppmøte hos legen. (Foto: Tima Miroshnchenko/Pexels)

I dag må personer med behov for sykemelding ha en personlig, fysisk undersøkelse hos legen. Nå foreslår regjeringen å åpne for å skrive sykmelding basert på elektronisk konsultasjon.

Tekst: Eva Alnes Holte
Foto: Flere

– Å reise til et legekontor kan oppleves som en unødig byrde når man er syk. I tillegg gir e-konsultasjon mer effektivitet og fleksibilitet for fastlegen. At sykemeldinger kan gis gjennom e-konsultasjon kan derfor være en god løsning både for den som sykemelder og den sykemeldte, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen i en pressemelding fra departementet.

Positive erfaringer

De siste to årene har bruken av e-konsultasjon i helsetjenestene økt. Under pandemien ble det midlertidig åpnet for at også sykmelding kan gis uten personlig oppmøte hos legen.
Den midlertidige ordningen er undersøkt av Nasjonalt senter for e-helseforskning og erfaringene er i hovedsak positive, heter det i en pressemelding fra departementet. Nå foreslår regjeringen å gjøre ordningen permanent.

– Konsultasjon er mer effektivt og gir større fleksibilitet for fastlegen, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. (Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor)

Forlengelse og kroniske lidelser

For å begrense risikoen for at sykmelding gis på feil grunnlag, foreslår Arbeids- og inkluderingsdepartementet enkelte rammer for en slik ordning.
Blant annet at det i større grad åpnes for å gi rett til å sykmelde etter e-konsultasjon ved forlengelse av sykmeldinger og ved kroniske lidelser, enn ved førstegangs sykmelding for et nytt helseproblem.

LEVERER FULL PAKKE

Konkret foreslår departementet at det åpnes opp for e-konsultasjon ved sykmelding under følgende rammer:

• Pasienten er kjent for legen
• Pasientens diagnose er kjent for legen
• Krav om faglig forsvarlighet

I tillegg foreslår departementet en særbestemmelse som åpner for sykmelding ved e-konsultasjon der det er risiko for at pasienten smitter andre dersom vedkommende møter fysisk.
Frist for å sende inn høringssvar er 1. august 2022.

Fra fotballbaner til jordsmonn og overvannsproblematikk

Anleggssjef Øyvind Trygge Moltubakk i Norges Fotballforbund legger ikke skjul på at et eventuelt forbud vil være utfordrende. – Vi jobber med å finne alternativer til kunstgress med granulat av bilgummi. Samtidig fortsetter vi utrullingen av effektive tiltak for å...

En messe verd

Fagfolk møtes på Park- og anleggsmessen Spennende faglig program, flere utstillere enn noensinne – men få besøkende på Park- og anleggsmessen i går. Tekst og foto: Eva Alnes Holte Til tross for at messen hadde et svært variert produktspekter, var det ikke akkurat...

Rekordstor park- og anleggsmesse

Startskuddet har gått for den årlige grønne messen på Nova Spektrum i Lillestrøm – denne gang med flere utstillere og et større faglig program enn noensinne.

Høyre imot å senke dieselavgiftene

Det siste arbeidsfolk i distriktene trenger nå, er enda dyrere anleggsdiesel. Det er ingen reelle alternativer til anleggsdiesel for entreprenører i distriktene.

De har sett lyset

I går ble vinnerne av Norsk Lyspris 2022 kåret. Espenes Rasteplass vant i kategorien for beste utendørsprosjekt. Beste tekniske løsning gikk til ASKO Oslofjord og Slottskandelabrene på slottsplassen ble kåret til beste spesialdesignede produkt til prosjekt.

Er gummigranulat skadelig?

Ungdommer på Lambertseter skole er med i et forskningsprosjekt for å finne ut om kunstgress kan være helseskadelig. ( Illustrasjonsfoto/Pexels) Gummigranulat fra kunstgressbaner antas å være den nest største landbaserte kilden til mikroplast i Norge. På førsteplass...

SOA Senter for Opplæring i Anleggsgartnerfaget
Bli lærebedrift! – Klikk her