UKRAINAS NASJONALBLOMST: Den robuste solsikken med de store blomstene kan bli over fire meter høy. Ukraina er verdens største eksportør av solsikkeolje (Foto: Shutterstock)

Tekst: Eva Alnes Holte

Rak og med kraftig stengel står den gule blomsten trofast på plassen sin og strekker seg stadig høyere mot den blå himmelen. Solsikken er Ukrainas nasjonalblomst.

– De kunne ikke valgt et bedre symbol, sier botaniker Charlotte Bjorå til nyhetsavisen for realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo.

En video av en ukrainsk kvinne som gir en soldat solsikkefrø har spredt seg over hele verden. Kvinnen skal ha oppfordret ham til å putte frøene i lommene slik at «blomster kan vokse hvis han dør på ukrainsk jord».

Brukt etter atomkatastrofe

Botaniker Bjorå forteller til nyhetsavisen Titan at solsikken ble et symbol mot atomvåpen på 1990-tallet. Symbolverdien ble ekstra tung fordi solsikker ble brukt til å rense jorda for tungmetaller etter atomkatastrofen i Tsjernobyl, som etter Sovjetunionens kollaps, ligger i Ukraina.

– Solsikker trekker opp tungmetaller fra bakken veldig effektivt. Når man brenner solsikken etterpå, kan man samle opp masse tungmetaller. I Tsjernobyl fungerte det ganske bra. Det fungerte ikke like bra i Fukushima, men det var fordi de brukte feil solsikker.

LOJAL OG OPTIMISTISK: – Solsikken står for lojalitet, optimisme og nei til atomvåpen, forteller botaniker Charlotte Bjorå til nyhetsavisen  for realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo. Bjorå reiser verden rundt på jakt etter planter vi aldri har hørt om  (Foto: Inger Nordal).

En del av kostholdet

Det finnes over 100 arter i solsikkeslekten. Vanlig solsikke kom fra Mexico til Europa på 1500-tallet.

– Tsar Peter den store brakte den til Russland og Ukraina på 1700-tallet.  En kirkelig glipp førte ifølge Bjorå til at blomsten ble veldig populær i Russland og i Ukraina.

– I den ortodokse kirken var det forbudt å spise fettrike planter under fasten. Kirken lagde en svarteliste, men der glemte de å sette opp solsikke. Derfor begynte alle å spise de oljerike frøene til solsikken, forteller Bjorå.

Slik ble solsikken en del av hverdagen og kostholdet, og folk begynte å dyrke blomsten over hele Ukraina. Den veves også gjerne inn i tradisjonsdrakter og brukes flittig under høytider og feiringer.

I dag er Ukraina en av verdens største produsenter av solsikker, sammen med Russland og Argentina. Ukraina er den største eksportøren av solsikkeolje.

Konkurranse i familien

Bjorå har vokst opp i en familie der de hvert år konkurrerte om å dyrke frem den høyeste solsikken. I år oppfordrer hun alle til å gjøre det samme.

– Jeg skal i hvert fall plante ekstra mange solsikker i år. Det er bare positive ting med det. De skaper glede, de er vakre, og du kan vise solidaritet med Ukraina. Når den har blomstret av, kan du spare på toppen der frøene sitter og henge den opp som fuglemat på høsten, sier Bjorå til Titan.

Charlotte Bjorå synes ikke det ukrainske folket kunne valgt et bedre symbol enn solsikken.

– Den står for lojalitet, optimisme og nei til atomvåpen.

Utemiljø hadde et lengre intervju med botaniker Charlotte Bjorå i utgave 6-2021.