Melder du deg på et lokalt mesterbrev-kurs, kan du komme i klasse med alt fra frisører til bilmekanikere. Velger du i stedet å ta mesterutdanning via Blimester.com kommer du i klasse med andre byggfag-elever, inkludert anleggsgartnere.

Tekst: Bjørnhild Fjeld
Foto: Tore Fjeld

Visste du at NAML (Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører) er en av bransjeorganisasjonene som startet utdanningstilbudet Blimester.com? Her kan du ta mesterutdanning innenfor en rekke byggfag – inkludert anleggsgartner – hjemme fra din egen stue.

– Det er ingen grunn til å la seg skremme av nettbasert undervisning. Snarere tvert imot. Dersom du tar mesterutdanningen din hos Blimester.com kommer du i klasse med andre byggfag-elever og får et bedre faglig utbytte, sier daglig leder Atle Engholm i Blimester.com.

Han forteller til NAML-nytt at de har avgangselever som aldri har vært innom skolen fysisk.

– Der det heller ingen grunn til. Et håndverksfag går det ikke an å lære seg på internett, men mesterutdanningen er en lederutdanning i faget hvor det er helt andre ting som står på timeplanen. For mesterutdanningen er nettbasert læring perfekt, sier Engholm.

I tillegg til nettundervisningen er det tre fysiske samlinger pr semester. Disse kan også følges live på nettet, eller du kan se på opptak i ettertid.

Les også: Oslo har fått anleggsgartnerutdanning

Deltid mens du jobber

Skolen Engholm leder ble stiftet i 2015 og tok opp de første elevene høsten 2016. Utdanningen går over tre semester, hvor det første semesteret er felles for alle fagene. Her undervises det i regelverk og overordnede forskrifter innenfor byggesaker.

– Fra andre semester arbeides det mer fagspesifikt, med fokus på faglig fordypning og prosjektering, mens tredje semester har overskriften bedriftsledelse og tar for seg blant annet markedsføring, ledelse og økonomi, forklarer han.

Mesterutdanningen er en lederutdanning som gjør deg forberedt på å etablere og drive egen bedrift eller arbeide som leder i en større bedrift. Med et fag-/svennebrev i bunnen med et mesterbrev på toppen blir du attraktiv i et arbeidsmarked som har et stort behov for denne type kompetanse. Mesterutdanningen tas på deltid samtidig som du er i jobb.

Fagbrev og to års praksis

Engholm forteller at kravet for å komme inn på studiet er at du har fag- eller svennebrev i mesterfaget du søker mesterbrev i, og at du har arbeidet i faget i minst to år etter fag- eller svenneprøve. Det er også mulig å søke om opptak med bakgrunn i realkompetanse.

– Vi har mellom 120 og 150 studenter til enhver tid, og kjører rullerende undervisning. Så veien er kort fra påmelding til studiestart, sier han.

Som nettbasert skole er ikke antallet studieplasser like bastant som ved en fysisk skole. Derfor vil ikke Blimester.com oppgi noe tak på hvor mange studenter de kan ta inn.
– Pågangen er økende, men hittil har vi fått plass til alle som har søkt til det førstkommende semesteret de har søkt på, sier Engholm.

Pris: 56 000 kroner

Når det gjelder prisen på studiene er disse 56 000 kroner, alt inkludert, for tre semester.
– Studentene betaler en avgift på 20 000 kroner for første semesteret, og 18 000 for hvert av de to neste. Det er denne avgiften som finansierer tilbudet. Vi er en non-profit organisasjon, så alle pengene går til formålet, og vi har per dato heller ingen støtteordninger til vår utdanning. Vi må derfor være selvfinansierende, sier Engholm.

Utdanningen gir heller ikke noen studiepoeng, og det er ikke mulighet for studielån, legger han til.

Han tror ikke at dette er utslagsgivende for interessen.

– Dette er ikke et fulltidsstudium over flere år, men et deltidsstudium over tre semester tilpasset dem som har fagbrev, er i jobb og ønsker å ta mesterbrev. Det håper jeg at mange fagutdannede anleggsgartnere har lyst til.