Nå tror jeg jammen julenissen finnes, skriver en glad Tore D. Carlsen i Maskin og Utemiljø om muligheten bransjen har fått til å søke anleggsgartnerlinje på Mysen videregående skole. –Lokale bedrifter har kjempet for en anleggsgartnerlinje i flere år. Mysen videregående skole er positive til linjen. Den formelle søknaden sendes i sommer, sier Bjørn Aakerholt i NAML.

Anleggsgartnerbransjen har fått mulighet til å søke om oppstart av VG2 Anleggsgartnerlinje på Mysen videregående skole for skoleåret 2023/24.

– Dette er meget gode nyheter for bedriftene og ungdommen i området, sier fagansvarlig Bjørn Aakerholt i NAML – Norske anleggsgartnere – miljø- og landskapsentreprenører.

Tekst og foto: Eva Alnes Holte

– Faget må være der anleggsgartnerbedriftene er og i Mysen ligger de på rekke og rad, sier han. – For elevene er det for langt å busse to-tre timer hver dag til Kalnes videregående skole i Sarpsborg hvor de har anleggsgartnerlinje. De som går på linja, ønsker ikke å jobbe i Mysen. Så bedriftene der sliter med å få tak i lærlinger. Dette kan nå bli rettet opp!

Kjempet i flere år

Men først må det søkes om å få faget på plass på Mysen vgs og det kan ikke gjøres før i juni neste år. Skolen ønsker også denne linjen og signalene bransjen har fått er positive.

Bransjen med 14 lokale bedrifter, NAML og Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget har i flere år arbeidet for et utdanningstilbud på Mysen for fremtidige anleggsgartnere.

Tverrpolitisk arbeid

Dette er tidenes julegave og en del-seier for anleggsgartnerbransjen og ungdommen i regionen Indre Østfold, skriver Tore D. Carlsen i Maskin og Utemiljø på sin facebooksiden. – På bakgrunn av meget godt tverrpolitisk arbeid og vedtak i dagens Fylkesting i Viken Fylkeskommune får bransjen vår nå en mulighet til å søke om oppstart av VG2

Anleggsgartnerfaget er stort og det vokser i omfang –en anleggsgartner skal ha kompetanse i alt fra det grønne til det grå, forskjellige typer belegg, permeable dekker, lekeapparater, belysning, utemøbler – og dette er bare programfagene! Fagplanen er stor og vi har nettopp revidert den.

Får dere tak i lærere til alt dette?

– Bedriftene i området vil hjelpe skolen med disse programfagene inntil videre, sier Bjørn Aakerholt. Han har stor tro på at det vil være en linje for fremtidige anleggsgartnere på Mysen videregående om et par år.

– For å få de siste brikkene på plass skal vi alle sammen nå jobbe hardt det neste halvannet året for å kunne ta imot de første elevene høsten 2024, lover Tore D. Carlsen