Kirkegårdene skal ha en parkmessig standard. Besøkende skal komme hit og finne ro, det skal være et godt sted å være, sier Ann Kristin Sagen Myrer, ny kirkeverge i Elverum.

Tekst og foto: Eva Alnes Holte

Sagen Myrer har ansvar for fem kirker med gravplasser – i Elverum, Heradsbygd, Hernes, Sørskogbygda og Nordskogbygda.

RESPEKT:  Minnelundene anlegges i dyp respekt for de døde og de etterlatte, sier kirkevergen i Elverum, Ann Kristin Myrer.

Rik kulturarv

–Den norske kirke i Elverum forvalter en rik kulturarv, som består av fem kirkebygg som er viktige kulturbygg i og for kommunen.

Kirkevergen har forvaltningsansvaret for bygningene og gravplassene. I tillegg kommer ansvar for økonomi og personal samt lede fellesrådets strategi og utviklingsarbeid.  Kirkevergen skal også bidra til kontakt og dialog med både politisk og administrative offentlige myndigheter.

Myrer har vært konstituert som kirkeverge i til sammen nesten fire år, helt siden hun ble tilsatt som kontorleder i fellesrådet og saksbehandler for prosten i Sør-Østerdal.

I sommer ble hun fast ansatt som kirkeverge.  Hun tar oss med på en liten omvisning på gravplassen i Elverum sentrum. Hilser på noen mennesker som rusler rundt mellom gravene i det fine været, steller blomster og går og setter seg på en av de mange benkene som er satt frem.  Kirkevergen er glad for å se at flere bruker plassen.

–      Det er sånn det skal være utenfor kirken. Gravplassen skal brukes som et sted folk kan komme for å finne ro i en hektisk hverdag. Kanskje minnes sine kjære, kanskje bare være der for å samle tankene, sier hun.

TIL MINNE: Det er navnet minnelund i Elverum og Heradsbygd.

Fredelig oase

Vi går til minnelunden.

–      Familiene bor så spredt i våre dager , stadig flere eldre ønsker derfor å gravlegges på en minnelund. De vil ikke at slektninger skal føle seg forpliktet til å stelle en grav langt unna der de bor eller at graven skal bli forsømt.

Minnelunden utenfor Elverum kirke er en fredelig oase, skjermet inn av trær og små busker. Benker er satt frem til etterlatte og andre. Det sildrende vannet i fontenen i midten virker beroligende på sansene, blomstene i potter rundt er vakre å se på. Om vinteren kan man tenne lys her.

SKRIKER ETTER REHABILITERING: Elverum kirke er flere hundre år gammel – den ble vigslet i 1738. Mangelfullt vedlikehold opp gjennom tidene gjør at den nå trenger en skikkelig renovering både innvendig og utvendig.

Ikke kister

Minnelunden i Elverum er navnet, det er også minnelunden i Heradsbygd, noen kilometer lenger sør.

–      Vi har kun valgt navnet minnelund for urner. Det har vært ønskelig å øke kremasjonsprosentene i Elverum kommune. I dag ligger vi faktisk på et sted mellom 50 og 60 prosent.

Det er ikke så lenge før det er fullt med urner og navn heller på minnelunden. Sagen Myrer peker på et annet område av gravplassen hvor de ønsker å planlegge en minnelund til.
–      En navnet minnelund må gis en god plassering, men på denne gravplassen har vi ikke mye ledig friareal, så et alternativ bli å anlegge den mot en veg, men med god planlegging og skjerming mot trafikkstøy.  Vi må få med oss dyktige fagpersoner i plan- og prosjektprosessen, slik at den blir like fin og rolig som den vi har, sier hun.  –En navnet minnelund bør bli et positivt tilskudd til gravplassen.  Den er et fellesområde som alle kan ta i bruk, og den skal utformes slik at den er et tilbud for alle, uavhengig av religion og livssyn.

Vedlikehold ute og inne

Den nye kirkevergen i Elverum hadde også ansvaret for grøntanlegg da hun i ti år jobbet som kultursjef i Våler, tre mil sør for Elverum. Kulturvern var også en sentral del i jobben som kultursjef. Grøntanleggene var lagt under kulturbudsjettet så hun er ikke helt uten erfaring med bygg og anlegg.

  Myrer er glad for at man endelig er i gang med rehabilitering av Elverum kirke.
–      Dette må bare være starten på det store arbeidet som må kommunen må finne finansiering til.  Det er store råteskader på Elverum kirke, og vi vil ha behov for 20 – 30 millioner kroner, sier hun.
– Kirkevergen synes det er fint at kirken har overlevd flere århundreder.
Nå håper hun at den skal skinne til 300-årsjubileet i 2038.