BOK INNLEDER JUBILEET « Vea – vekst og vilje i hundre år» er ført i pennen av Ingeborg Sørheim, kunsthistoriker og faglig ansvarlig for Historiske gartnerfag.

Snart hundre år er gått siden Statens hagebruksskole for kvinner åpnet dørene i Ringsaker. I dag tilbyr Norges grønne fagskole Vea høyere yrkesfaglig utdanning, de fleste innen grønne design- og miljøfag. Og gutta er selvfølgelig også velkomne!

Tekst: Eva Alnes Holte / Foto: Norges grønne fagskole – Vea.

Det var i mars 1923 at seksten forventningsfulle unge jenter kom til gården på Søndre Vea i Ringsaker for å lære om hagebruk. Landbruksdepartementet mente særlig kvinnene hadde de betingelsene som skulle til «for å kunne forstaa hvilken stor økonomisk rolle havbruksprodukterne spiller i den daglige husholdning».

Jentene sov i doble køyesenger på loftet på Vea.

Menneskene

Jubileumsboka forteller skolens historie, dens mange oppturer og nedturer. Forfatter Ingeborg Sørheim tar oss med inn i veksthus og internat, i park og i hage og ut på åkeren. Hun lar oss møte elever, studenter og ansatte som har satt sitt preg på skolen – og selv blitt preget av den.

Blomsterdekoratører på Vea i fri utfoldelse på 70-tallet.

Nøysomhet og glamor

Vea – vekst og vilje i hundre år viser hvordan hagekunsten, gartnerihistorien og små og store samfunnsendringer er med på å forme skolen og undervisningen.

Skolens historie rommer et stort spenn av ideer og visjoner, begivenheter og skjebner – fra mellomkrigstidens selvforsyningsidealer og nøysomhet, gjennom krigsår og branner, gjenreising og modernisering, til blomsterdekoratørenes glamorøse inntog og helt opp til vår egen tid med fagskolestatus, teknologisk utvikling og nye utfordringer.

KVINNENE GIKK FORAN: Bak til venstre: Hildegaard Johannessen, første kvinnelige rektor. Foran fra venstre: Ada Koller Hagness, første kvinnelige lektor, Sissel Alvestad, første kvinnelige gartner, Roar Olasveengen, tidligere lærer og rektor, Anne Helstad, første kvinnelige lærer, forfatter Ingeborg Sørheim og Stein Aarskog, nåværende rektor.