Fagleder park/natur avd. Veg og park

Øvre Eiker kommune vokser og det er stor utbyggingsaktivitet i Hokksund og de 5 tettstedene. Etter omorganiseringer er det behov for å  samle og styrke ansvar for de offentlige grønne områdene i kommunen: parker, lekeplasser, friområder, friluftsområder og landbruksarealer.

Om arbeidsgiver
Øvre Eiker kommune er et godt sted å bo og jobbe! Vi har fokus på kvalitet, arbeidsglede, inkludering og god ledelse for å fremme mestring hos de ansatte. Øvre Eiker er i utvikling på mange områder, og hos oss jobber folkevalgte, administrativ ledelse, ansatte og innbyggere tett sammen for å løse utfordringer og se nye muligheter.

Øvre Eiker kommune har passert 19.000 innbyggere og er en IA-virksomhet med 1.200 ansatte. “Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker”.

Om tjenestested
Avdeling Veg og Park er organisert i Seksjon samfunnsutvikling og ledes av tjenesteleder. Avdelingen har 15 ansatte, med hovedbase på Teknisk sentral. Innenfor grøntfaget  er det i dag 3 ansatte fagarbeidere og ekstrahjelp i sommerhalvåret. I tillegg jobber to medarbeidere med anlegg og utvikling. Avdelingen har eget verksted.

Avdlingen legger vekt på at våre anlegg skal fremstå som attraktive og trygge for brukerne –  og  driftet på en mest mulig effektiv måte. Som ledd i dette jobbes det for tiden med digitalisering av arealerog relevante eiendeler som kobles sammen med et web-basert oppgavestyringssystem. Som fagleder vil du bli engasjert i dette arbeidet.

Stullingen har tilhold på kommunens driftsstasjon. Teknisk sentral.

Stillingen kan medføre deltagelse i vaktordning.

Arbeidsoppgaver

 • Fagansvar for planlegging, koordinering og gjennomføring av drifts- ogvedlikeholdsrelaterte grøntfaglige oppgaver
 • Mindre nyanlegg og beplantninger
 • Daglig operativt ansvar for planlegging og koordinering av drift og mannskaper
 • Oppfølging av innleide entreprenører på drifts- og vedlikeholdskontrakter
 • Innkjøp, timegodkjenning og fakturakontroll
 • Noe saksbehandling og publikumskontakt
 • Samarbeid med øvrige ledere og ansatte i avdelingen

Utdanning og erfaring
Du må ha:

 • Relevant utdannelse som fagarbeider/anleggsgartner/tekniker
 • Relevanterfaring innenfor fagområdet
 • Ledererfaring – gjerne fra tilsvarende rolle
 • Kompetanse til å uttrykke deg skriftlig og muntlig på norsk
 • Noe IKT-kompetanse
 • Førerkort kl B

Vi ser etter deg som er

 • Opptatt av våre grønne omgivelser
 • Selvstendig og kan jobbe i team
 • Løsningsorientert, ryddig og kvalitetsbevisst
 • Ser muligheter i bruk av ny teknologi
 • Personlig egnet

Vi tilbyr

 • Svært gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • Hyggelige og kompetente kolleger og medarbeidere
 • Muligheter til å bygge opp et grøntfaglig miljø i avdelingen
 • Utviklingsorientert arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale ​

 

 Slik søker du
Klikk her for å søke elektronisk.  

Det skal ikke sendes med attester eller vitnemål.
Vi behandler ikke søknader som mottas i papir eller via e-post.

Har du spørsmål om bruk av elektronisk søknad kan disse rettes til Servicesenteret(tlf: 32 25 10 00).

Søknadsfrist
18.06.19

 

Trenger du mer informasjon?
Vil du vite mer om stillingen eller har spørsmål, ta kontakt med Marit Nyhus, tjenesteleder vei og park, tlf 913 12 886, eller Morten Lauvbu, kommunalsjef seksjon samfunnsutvikling, 907 55 810.