I Unikum jobber du sammen med folk som er faglig engasjert og det er noe av det som driver oss framover.
Er du i tillegg både samfunnsengasjert og blid, vil vi gjerne snakke med deg.

Vi trenger en driftsleder som kobler tilstedeværelse, tillit og styring og som leder med engasjement og ambisjoner for vårt tjenestetilbud. En del av jobben på Bygdø Kongsgård er på verneverdige områder med ivaretagelse av kulturarv.

Vi søker deg som er tydelig i din kommunikasjonstil og som motiverer og utfordrer de ansatte til nytenking og målrettet arbeid. Du er vant til å jobbe sammen med andre, gjerne i en mellomlederrolle, og kan bistå andre i å strukturere sin arbeidshverdag. Det er viktig at du har stor arbeidskapasitet og har en stor grad av fleksibilitet.

Arbeidsoppgavene består blant annet av:
– Personaloppfølging
– Overordnet ansvar for drift, fordeling av oppgaver, bemanningsplanlegging sammen med andre ledere.
– Faglig og praktisk veiledning av de ansatte i teamet
– Opprettholde en god relasjon til vår samarbeidspart på Kongsgården, og ev. andre samarbeidspartnere
– Kundekontakt

Du må ha:

– Solid driftserfaring, god på å finne løsninger
– Lykkes med å starte og gjennomføre prosjekter
– Erfaring med personalansvar
– Minimum 3-årig relevant utdanning
– Gjerne erfaring fra gartnerarbeid/gårdsdrift, men annet praktisk arbeid er også relevant
– Førerkort (min kl. B)

Vi tilbyr:

Videreutvikling av tjenesten sammen med teamet
Et faglig sterkt kollegafellesskap, med stort engasjement
Gode personalordninger

Stillingen er nyopprettet så her har du mulighet til i stor grad å kunne påvirke din egen arbeidshverdag.

For mer informasjon om stillingen:
HR- leder Martine Rud
Tlf. 99550710
Søknadsfrist: 20. juli

Om arbeidsgiveren

Unikum jobber for å inkludere folk i arbeid. Vi tror at alle mennesker er avhengige av hverandre, og at det er i møte med hverandre at vi forstår oss selv og finner vår egen identitet. Nettopp derfor er det ekstra viktig at de som ellers står i fare for å falle utenfor får muligheten til å bli en del av et fellesskap og delta i arbeidslivet. Vi finner og tilbyr nye muligheter til mennesker uten jobb gjennom kartlegging, opplæring og kvalifisering.

Vi vil gi hjelp og støtte til mennesker uansett livssituasjon, og vil bidra til at personer med nedsatt arbeidsevne utvikler seg og får bruke sine ressurser på en meningsfull måte. For oss i Unikum handler jobb om så mye mer enn lønningsposen – en jobb er en sosial arena som øker selvfølelsen og gjør at vi føler oss nyttige. Jobb handler om menneskeverd!