– Viktig med oppmerksomhet fra politikerne

– Viktig med oppmerksomhet fra politikerne

Spesialproduksjonsavdelingen i Larvik

Erna Solberg (H) var nylig på besøk hos på hos Nasta AS for å diskutere det grønne skiftet.

Tekst: Eva Alnes Holte
Foto: Nasta

Nasta driver med import, salg og totalservice av anleggsmaskiner. Byggingen av el-maskiner med spesialproduksjonsavdeling foregår ved bedriftens hovedanlegg i Larvik. De senere årene har bedriften konsentrert mye av virksomheten rundt utvikling av gravemaskiner på batteri og kabel, heter det i en pressemelding fra Nasta.

Motiverende besøk

Tom Johansen, administrerende direktør i Nasta, satte pris på besøket av den tidligere statsministeren:

–Utviklingen av utslippsfrie løsninger har vært nybrottsarbeid og svært krevende for de som har prøvet og feilet og til slutt lykkes. Dette bakteppet gjør det ekstra motiverende å bli sett og lyttet til av profilerte personer, sier han.

En av initiativtakerne til Nasta sin satsing på utslippsfrie maskiner, Nils Olav Haukaas, mener at involveringen og interessen fra politikere lokalt og nasjonalt har bidratt til å få fart på prosessen.

30 TONN OG TANNPIRKERE

Erna Solberg tester en elektrisk 8-tonns beltegraver under kyndig veledning av teknisk sjef Knut Gaarde. (Foto: Nasta)

Må bli enklere å velge utslippsfritt

–Vi setter pris på engasjementet til politiske personer rundt det grønne skiftet. I dagens besøk kunne Nasta som produsent og leverandør av anleggsmaskiner uttrykke direkte til premissgiver hva som fungerer godt i dag, og hva som fungerer mindre godt. Vi har en felles målsetting om at det må bli enklere for oppdragsgivere og entreprenører å velge utslippsfrie løsninger, samtidig som det er viktig å være klar over de praktiske utfordringene entreprenørene møter ved utføring av oppdrag ute på anleggene.

FUNNET MASKINENES MISSING LINK?

Sjur Wethal Helljesen, Erna Solberg, Knut Gaarde, Nils Olav Haukaas og Tom Johansen

Politiske prosesser

 I likhet med Haukaas, er Nasta sin klima- og kundeløsningsrådgiver Sjur Wethal Helljesen stadig involvert og engasjert i politiske prosesser rundt det grønne skiftet. Helljesen og Haukaas satte stor pris på dialogen med Høyretoppen og hennes interesse for veien videre: 

–Det er svært viktig å få oppmerksomhet fra politikere i videre arbeid med utslippsfrie løsninger. Det at høytstående politikere velger å hente informasjon og kunnskap fra produsenter og leverandører inngir tillit, og forteller at det arbeidet som gjøres hver dag av bedrifter som Nasta faktisk blir diskutert på toppnivå i Norge.   

Sjur og Erna i dialog om fremtidens løsninger

Ingen tur til Shanghai for Kalager og Husum

AVLYST Johanne Kalager og Kristian Husum ble plukket ut til å konkurrere innen anleggsgartnerfaget i Yrkes-VM i Shanghai i oktober. Nå er VM avlyst på grunn av pandemien. (FOTO: PRIVAT) Yrkes-VM – World Skills – i Shanghai er avlyst på grunn av pandemien. Daglig leder...

Kom hjem til friske planter

Snart på sommerferie og bekymret for hvordan blomstene vil klare seg? Opplysningskontoret for blomster og planter www.obp.no gir deg tipsene du trenger.

Grønne miljøer gjør oss mindre stresset

– Natur og hage betyr mye for oss mennesker, men om lag 80 prosent av oss bor i byer eller tettsteder. Jo flere grøntområder vi har innen en radius på 300 meter, dess bedre er det for helsa, sier Ingunn Sigstad Moen, lærer på Norges grønne
fagskole – Vea.

SOA Senter for Opplæring i Anleggsgartnerfaget
Bli lærebedrift! – Klikk her