Det er snart tid for at landets 10. klassinger skal søke videregående skole. Foreldre sier at de ikke påvirker barnas utdanningsvalg, men stemmer det?

Tekst: Bjørnhild Fjeld
Foto: Skjermbilde fra video/Oslo kommune

Osloskolen plasserte foreldre til 10. klassinger i en løgndetektor for å se om de har god nok kunnskap om dagens utdanninger til å rådgi barna sine. Flere måtte innrømme at de ikke visste så mye om yrkesfag.

LES OGSÅ: Tveter + Lund = Tveter & Lund AS

Det er mange myter knyttet til det å velge yrkesfag, men de fleste har ikke rot i virkeligheten. For selv om du velger en yrkesfaglig studieretning på videregående skole, er det ikke sånn at dette hindrer deg i å velge høyere utdanning etterpå.

For anleggsgartnerfaget er det for eksempel muligheter til å ta fagskoleskoleutdanning på Norges grønne fagskole – Vea.

Så dersom du selv vurderer å bli anleggsgartner, eller har en sønn eller datter dette kunne passe for – sjekk ut nettsiden blianleggsgartner.noog se hvilke muligheter som finnes.

LES OGSÅ: Ny anleggsgartnerutdanning i Oslo og Bergen

I videoen under kan du se hvordan det gikk med foreldrene som stilte opp i løgndetektortesten.