Oslo voksenopplæring Skullerud søker en engasjert og utviklingsorientert lærer med kompetanse i anleggsgartnerfaget.

Oslo VO Skullerud startet opp prosjektet Praksisbrev for voksne januar 2019 i tømrerfaget og i malerfaget.
August 2019 ønsker vi å utvide tilbudet med praksisbrev i Anleggsgartnerfaget.
Til dette tilbudet har Oslo VO Skullerud behov for lærer med kompetanse innen feltet i en prosjektstilling over 2 år.

Praksisbrev for voksneer et opplæringstilbud for voksne fra 20 år og oppover som har et ønske om fagkompetanse og jobb innenfor et fagområde.                                                                                                      Det er stor fokus på praktisk arbeid innen faget gjennom opplæring på verksted/anlegg og ute i opplæringsbedrift. Deltakerne oppnår en delkompetanse innen programfaget, som kan danne grunnlag for fullt fagbrev.
Les mer om Praksisbrevordningen på https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/andre-varianter/praksisbrev/

Oslo VO Skullerud har et samarbeid med Stovner videregående skole når det gjelder opplæring på «verksted», og smakebitkurs for de videregående elevene. Opplæringen vil i stor grad skje i Stovner sine lokaler, men det må også påberegnes undervings- og møtetid på Oslo VO Skullerud.

For mer informasjon om Oslo VO Skullerud og Praksisbrev gå inn på https://skullerud.oslovo.no/eller kontakt avdelingsleder Åsne Lian Sinnes.

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev eller annen relevant kompetanse inn anleggsgartnerfaget
 • Ønskelig med PPU eller annen godkjent pedagogisk utdannelse
 • Erfaring med veiledning eller opplæring gjennom arbeid i bransjen kan erstatte krav om pedagogisk utdannelse
 • Ønskelig med kjennskap til læreplanverket for anleggsgartnerfaget
 • God på å veilede og tett oppfølging

 Vi søker deg som:

 • Er trygg i rollen som lærer og utøver god klasseledelse
 • Kan se hver enkelt og kan tilpasse etter deltakers behov
 • Er god på å skape motivasjon
 • Er selvstendig og initiativrik
 • Har gode samarbeidsevner
 • Er strukturert og effektiv
 • Er fremtidsrettet og utviklingsorientert

 Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere læringsarbeidet.
 • Tett oppfølging av deltakerne både i undervisning og ute på bedrift
 • Utøve tydelig klasseledelse
 • Karaktersetting og vurdering
 • Utvikle tilbudet gjennom teamarbeid

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Veiledning for nytilsatte
 • Et godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Engasjerte kollegaer og elever/deltakere
 • Lønns- og arbeidsvilkår er fastsatt i lov- og avtaleverk
 • Medlem av Statens Pensjonskasse

 

Søknadsfrist 26.06.2019

Stillingsbrøk: 100%

Engasjement: Startdato: 01.09.2019 – Sluttdato: 31.10.2021

Kontaktinfo: Åsne Lian Sinnes, avdelingsleder, mobil 93222330

SØK STILLINGEN HER